Aquathermieviewer

 

De aquathermieviewer brengt de potenties van aquathermie op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. De viewer toont welke bronnen, zoals oppervlaktewater, rioolwater en drinkwater lokaal beschikbaar zijn. Deze portal leidt overheden en initiatiefnemers van aquathermieprojecten naar de beschikbare informatie per regio.
 

Generieke uitgangspunten en berekeningen

De landelijke aquathermieviewer geeft inzicht in de beschikbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). De uitgangspunten en berekeningen in deze viewer zijn generiek voor heel Nederland. De viewer biedt de mogelijkheid een analyse van vraag en aanbod te maken voor een te selecteren gebied. Deze viewer werd in 2019 door STOWA gelanceerd.
 

Van regionale viewers naar landelijke portal

Ondertussen ontwikkelden de waterschappen ook regionale viewers. Deze richten zich op de beschikbare warmte uit regionale oppervlaktewateren en vaak ook rioolwater. De gebiedskarakteristieken en beleidskeuzes van waterschappen kunnen invloed hebben op de warmtepotentie van een waterlichaam. Zo zijn er in het oosten van het land veel beken die ’s zomers veel minder water voeren dan in de winter. Daarmee vermindert de warmtepotentie sterk in die maanden.

Omdat de regionale viewers soms wezenlijk verschillen van de landelijke viewer, ontwikkelden waterbeheerders en kennisinstellingen vanuit WarmingUP een gezamenlijke portal. Deze leidt geïnteresseerden naar de regionale viewer als deze beschikbaar is. Zo niet dan komt de bezoeker bij de generieke landelijke viewer terecht. Inmiddels zijn er voor de meeste regio’s regionale data beschikbaar.
 

Contact

Netwerk Aquathermie ziet de viewer als een heel handig hulpmiddel om de mogelijkheden van aquathermie voor een gebied te onderzoeken. Het is een mooi samenwerkingsresultaat van partijen uit het Netwerk Aquathermie. We adviseren altijd vroegtijdig contact op te nemen met de betreffende waterbeheerder als je kansen ziet voor aquathermie!

Naar de aquathermieviewer
 

Cookie-instellingen