Aquathermieviewer

De aquathermieviewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. Syntraal heeft de viewer in opdracht van Stowa gemaakt en maakte hiervoor gebruik van eigen data en data uit het programma WarmingUp.

Wij zien de viewer als een heel handig hulpmiddel om de mogelijkheden van aquathermie voor een gebied of bijvoorbeeld RES-regio te onderzoeken. Het is een mooi samenwerkingsresultaat van partijen uit het Netwerk Aquathermie.

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen