Organisatie

Het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan vanuit de Green Deal Aquathermie. NAT bestaat uit 22 partijen uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven die de Green Deal ondertekenden en ruim 30 partners die de doelen van de Green Deal ondersteunen. Dit netwerk groeit gestaag door.


NAT onderzoekt hoe de energiebron water optimaal kan worden benut voor de verwarming van gebouwen en woningen. Het doel is grootschalige toepassing van aquathermie om zo de warmtetransitie te versnellen. Het netwerk stimuleert nieuwe initiatieven, verzamelt kennisvragen, stelt een onderzoeksagenda samen en deelt de verzamelde kennis. NAT werkt samen met andere programma’s uit het Klimaatakkoord: Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (RES), Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en Expertise Centrum Warmte (ECW). Op de website van het ECW vind je een factsheet aquathermie.
 

Netwerkbureau

Het netwerkbureau van NAT telt zeven parttime medewerkers die vanuit het kantoor van de Unie van Waterschappen in Den Haag werken aan de doelen van de Green Deal. Ze activeren het netwerk, zorgen voor kennisdeling en brengen kennis en praktijk bij elkaar.

 

Erik Kraaij
Programmamanager
ekraaij@aquathermie.nl

 

Rishma Chedi
Programmaondersteuner
rchedi@aquathermie.nl

 

Henk Looijen
senior adviseur kennis en onderzoek
hlooijen@aquathermie.nl

 

Treja Akkerman
senior adviseur communicatie
takkerman@aquathermie.nl

 

Carla Kranenborg
senior adviseur governance en financiering
ckranenborg@aquathermie.nl

 

Rowan Benning
adviseur verbinding praktijk
rbenning@aquathermie.nl

 

Anton Voets
verbinder kennis en onderzoek TED
avoets@aquathermie.nl

 
 
 

 

 
 

 

 

 
Cookie-instellingen