Rekentool warmtepotentie waterzuiveringsinstallaties

Met de rekentool wordt nauwkeurig bepaald hoeveel warmte uitgekoppeld kan worden van het gezuiverde water uit een waterzuiveringsinstallatie. Op basis van gedetailleerdere afvoerhoeveelheden (op bijvoorbeeld minuut- of uur-basis) maakt deze rekentool arbeidsintensieve berekeningen overbodig en geeft het inzicht in het beschikbare vermogen op elk moment van de dag.

Op basis van de uitkomst kan vervolgens worden bepaald wat te doen met de restwarmte. De gewonnen warmte kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het verwarmen van nabijgelegen gebouwen, woonwijken en zwembaden. Zo wordt de restwarmte benut en fossiele brandstoffen als energiebron vervangen.

Ennatuurlijk, Waterschapsbedrijf Limburg, Syntraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben de rekentool ontwikkeld en getest. Zij stellen de universeel toepasbare rekentool nu beschikbaar. De tool is geschikt voor organisaties en (industriële) bedrijven met een waterzuiveringsinstallatie.

Naar de rekentool
 

Wat doet de rekentool?

De rekentool:

  • Berekent aan de hand van uur debietdata hoeveel warmte direct kan worden onttrokken en geeft inzicht in het beschikbaar vermogen op elk moment van de dag.
  • Geeft inzicht in het aantal huishoudens dat kan worden verwarmd met deze energiestroom.
  • Maakt de resultaten inzichtelijk in grafieken.  
  • Geeft aan of het raadzaam is om over een warmwaterbuffervoorziening te beschikken en hoe groot deze dan moet zijn. Een warmtebuffer kan noodzakelijk zijn op de momenten op de dag dat er minder afvalwater beschikbaar is.

 

Hoe gebruik je de rekentool?

De rekentool is een gebruiksvriendelijk bestand. Na het openen moet een aantal parameters ingevuld worden, namelijk de parameters ‘gemiddelde temperatuur’ en ‘het debiet van het effluent jaarrond in m3/uur’. Na het invullen wordt de doorrekening direct weergegeven.

De tool heeft ook een ‘expert’ tabblad. Hierin kunnen meer parameters worden ingevuld en kunnen varianten worden doorgerekend. Daarnaast wordt op dit tabblad een eerste kostenberekening gemaakt van de investeringskosten van de uitkoppeling.
 

Hoe gebruik je de restwarmte?

Om de laagwaardige warmte (‘s winters ca. 10 en ‘s zomers ca. 20 °Celsius) uit het (gezuiverde) afvalwater te halen wordt een warmtewisselaar in de afvalwaterleiding geplaatst. Vervolgens wordt de warmte met warmtepomptechnologie opgewerkt tot hoogwaardige warmte die via een secundair circuit aan woonwijken, gebouwen, zwembaden, etc. kan worden geleverd. Als warmtebron kan zowel rioolwater in de aanvoerstelsels naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gebruikt, als ook het effluent dat via een leiding of een goot wordt geloosd op oppervlaktewater.
 

Achtergrondinformatie

De rekentool is in opdracht van RVO gemaakt door Syntraal. Syntraal heeft de tool in samenwerking met Ennatuurlijk en Waterschapsbedrijf Limburg gebouwd en getest, waarbij een tweetal casussen zijn doorgerekend. Inmiddels is het model al bij meerdere zuiveringsinstallaties ingezet waaronder ook een industriële zuiveringsinstallatie. Het model is een goede aanvulling op Aquathermieviewer van WarmingUP. 

 

Cookie-instellingen