Netwerk aquathermie

Aan de website van het Netwerk Aquathermie wordt gewerkt.

Green Deal Aquathermie

Een brede coalitie brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en te koelen.  Aquathermie is een bron van duurzame verwarming en koeling van huizen en andere gebouwen. Op 14 mei ondertekenden 20 partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven, hiervoor de Green Deal Aquathermie. De Green Deal wordt gesteund door nog eens 20 partners. Veertig organisaties zetten zich samen in om de Green Deal tot een succes te maken.

 

 

Community of Practice

Het Netwerk Aquathermie organiseerde op dinsdag 2 juli j.l. een bijeenkomst van de Community of Practice om met belanghebbenden kennis en praktijkvoorbeelden van aquathermie te delen. Meer informatie hierover kunt u opvragen via onze contactgegevens.

Meer informatie aquathermie

Meer informatie, zoals een handreiking aquathermie, vindt u op www.stowa.nl/teo en www.stowa.nl/tea.

Een overzicht van geïnventariseerde projecten aquathermie kunt u opvragen.