Routekaart aquathermie in zicht

13-12-2020 876 keer bekeken

Er komt een Routekaart voor aquathermie. De Tweede Kamer heeft een motie hierover van GroenLinks aangenomen op 8 december. Een routekaart is een mooie kans om versnelling te realiseren en op een duurzame manier te voorzien in de vraag naar warmte en koude in Nederland. 

De potentie van aquathermie om te voorzien in de behoefte aan warmte en koude is heel groot. Veel waterbeheerders, andere overheden en organisaties zijn al bezig met initiatieven om warmte en koude te winnen uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED), maar veel projecten zitten nog in de onderzoeks- of pilotfase. Gezien het maatschappelijk belang van duurzame productie van warmte en koude is opschaling nodig.
 

Green Deal Aquathermie

De Green Deal Aquathermie uit 2019 en het daaruit ontstane Netwerk Aquathermie hebben er al voor gezorgd dat aquathermie goed op de kaart is gezet: een onderzoeksagenda wordt uitgevoerd, praktijkprojecten worden gedeeld en verschillende partijen uit de warmteketen worden aan elkaar verbonden. De routekaart is een volgende stap om tot versnelling in grootschalige toepassing te komen.
 

Waarom een routekaart?

Met een routekaart wordt een belangrijke volgende stap gezet in de toepassing van aquathermie. Een gecoördineerd uitvoeringsprogramma dat partijen richting en ruimte biedt om te experimenteren, te leren en samen te versnellen, kan zorgen voor versnelling en opschaling. Zo kan een groot deel van het potentieel van aquathermie voor duurzame verwarming en koeling van Nederland worden benut. 
 

Voordelen van aquathermie

Grote voordelen van aquathermie zijn onder andere:
•    Water is een betrouwbare warmtebron, want de bronhouders (eigenaren) van oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater zijn stabiel (overheden of semi-overheden). 
•    Het gebruik van deze energiebron kan met een klein warmtenet starten en uitgebouwd worden naar de hele wijk of verder.
•    Er is weinig van te zien: in de wijk zelf niet en er zijn ook minder windmolens of zonneparken in het landschap nodig. Dit in tegenstelling tot volledig elektrische warmtevoorzieningen.
•    Het beperkt verlagen van de temperatuur van het oppervlaktewater kan positieve effecten hebben op de waterkwaliteit en ecologie.
 

Meer informatie

Cookie-instellingen