Data Nationale potentiestudie TEO openbaar downloadbaar

08-12-2020 792 keer bekeken

De GIS-data van het totale bestand van het Nederlandse oppervlaktewater is nu te downloaden via de aquathermieviewer. Syntraal heeft de viewer op de website van Stowa hiervoor aangepast in opdracht van Rijkswaterstaat.

Om ervoor te zorgen dat iedereen steeds met de meest recente informatie uit de viewer werkt is gekozen voor een registratieplicht. Je krijgt dan een bericht wanneer er een update van de bestanden plaatsvindt. Met deze service kan iedereen up-to-date blijven bij veranderingen.
 

Eigen analyses maken

Met de GIS-data is het mogelijk om de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in geografisch perspectief te zien, zoals bijvoorbeeld de afstanden tussen warmtebron en warmtevraag in de gebouwde omgeving. Met de download kan iedereen met een GIS-pakket eigen analyses maken. Voor provincies, gemeenten en adviesbureaus is dit een mooie aanvulling op de aquathermieviewer. Het is een groot bestand. Houd daarom rekening met een downloadtijd van 1 tot 1,5 uur.
 

Aquathermieviewer vernieuwd

Deltares, Syntraal en KWR, alle drie partij bij de Green Deal Aquathermie, werken samen aan een volledig herziene versie van de aquathermieviewer. De nieuwe viewer biedt extra inzicht in de potentie van aquathermie. Voor TEO en TEA zijn de potenties te zien bij verschillende warmte-onttrekkingsregimes. De potentie van TED wordt ook toegevoegd. Voor TEO wordt een extra functionaliteit toegevoegd waarbij zelfstandig een scenario met de meest kritische factoren ingesteld en doorgerekend kan worden. Met deze functionaliteit kan betere input geleverd worden aan de bronstrategie en de transitievisie warmte. De herziene versie van de aquathermieviewer ​zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 gepresenteerd worden. Berichtgeving hierover volgt te zijner tijd.

Cookie-instellingen