Invest-NL sluit zich aan bij de Green Deal Aquathermie

02-07-2020 1499 keer bekeken

Ans van den Bosch, waarnemend directeur warmte en ondergrond van het Ministerie van EZK en Anne Mieke van der Werf, directeur business Development van Invest-NL ondertekenen de toetreding.

Invest-NL brengt kennis en expertise over het financierbaar maken van aquathermie in en geeft zo naar verwachting een flinke impuls aan de realisatie van aquathermieprojecten. Sinds mei 2019 werken meer dan 50 organisaties samen om aquathermie, het duurzaam verwarmen en koelen met water, een volwaardige plek in de energietransitie te geven. Met resultaat! Er komen steeds meer aquathermieprojecten van de grond, in de concept RES’en wordt deze vorm van warmte- en koude benoemd als potentiële bron en het aantal aanvragen voor een proeftuin met aquathermie in het Programma Aardgasvrije Wijken is toegenomen. Aquathermie zit in de lift. Invest-NL brengt kennis en expertise over het financierbaar maken van aquathermie in en geeft zo naar verwachting een flinke impuls aan de realisatie van aquathermieprojecten.

Verduurzaming van de gebouwde omgeving

In juni 2020 is Invest-NL toegetreden tot de Green Deal Aquathermie. Vorig jaar hebben 20 partijen en evenzoveel partners deze Green Deal ondertekend. In het afgelopen jaar is hier een flink aantal organisaties bij gekomen. Dit Netwerk Aquthermie (NAT) ontwikkelt en deelt kennis over aquathermie om het een volwaardige plek in de energietransitie te geven en zo een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 
Verbinding staat centraal in het netwerk: verbinding van kennis en praktijkervaring, en verbinding van en tussen mensen en organisaties. Dit doet NAT onder meer door het uitvoeren van de gezamenlijke kennis- en onderzoeksagenda, het organiseren van community of practice bijeenkomsten en webinars en het in kaart brengen en digitaal delen van lopende projecten.

Meindert Smallenbroek (algemeen directeur Unie van Waterschappen en stuurgroepvoorzitter Netwerk Aquathermie): “Het is fantastisch dat we een partij als Invest-NL kunnen verwelkomen bij de Green Deal. Invest-NL is een mooie aanvulling op het bestaande netwerk. We hebben al partijen als de Nederlandse Waterschapsbank met veel expertise op het gebied van financiering en met Invest-NL kunnen we deze kennisbasis nog verder verbreden.”
 

Energietransitie financierbaar maken 

Invest-NL ziet het ontwikkelen van haalbare business cases en het financierbaar maken van energietransitie als een van haar strategische doelen voor de komende jaren. Daarbinnen is het verduurzamen van de gebouwde omgeving een van de speerpunten. Het financierbaar maken van aquathermie business cases maakt hier onderdeel van uit. Invest-NL ziet dat veel partijen met dezelfde vragen en regieproblemen te maken hebben. In de Green Deal zet Invest-NL zich in om kennis te ontwikkelen, partijen samen te brengen en mogelijk een financieel instrumentarium te ontwikkelen om proposities in de gebouwde omgeving financierbaar te maken. Invest-NL is nu al betrokken bij aquathermieprojecten in bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag. Deze inbreng richt zich met name op de verdere ontwikkeling van de business cases.

Anne Mieke van der Werf (Directeur Business Development Invest-NL): “Wij willen financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt. Kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking spelen hierbij een essentiële rol. We sluiten dan ook graag aan bij de Green Deal Aquathermie.” 

Bekijk het filmpje over de toetreding van Invest-NL tot de Green Deal Aquathermie
 

Cookie-instellingen