Submenu

Fase 1 Oriëntatie - Lessen uit de praktijk

Door belangrijke stakeholders vroeg in het project te betrekken, kunnen zij bijdragen aan het project. Vroege betrokkenheid van bewoners en de omgeving vergroot het draagvlak.

Vroege betrokkenheid

In Zutphen zijn vanaf het begin van het project alle belangrijke partijen betrokken: Gemeente Zutphen, Provincie Gelderland, ZutphenEnergie, Woonbedrijf ieder1, Rijkswaterstaat, Warmte uit Water, Firan, Liander en Waterschap Rijn en IJssel. Hierdoor kunnen zij vanuit hun rol bijdragen aan het project. Zo is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de bron: de IJssel. Waterschap Rijn en IJssel is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de dijk waar de leidingen doorheen zullen gaan. Door hun vroege betrokkenheid kunnen ze de minimale eisen aangeven en eventuele belemmeringen tijdig melden of verhelpen. Vroeg in het proces afstemmen met veel partijen met verschillende belangen kan overigens lastig en tijdrovend zijn. In plaats daarvan kan een klein groepje initiatiefnemers de oriëntatiefase doorlopen en andere belangrijke partijen er later bij betrekken.

Participatieplan en communicatieplan

Een oplossing zonder aardgas, zoals aquathermie, vraagt om aanpassingen aan leidingen en installaties in de woningen. Soms is ook (extra) isolatie nodig. Dit brengt overlast en kosten voor de bewoners met zich mee. Denk daarom vroeg na over participatie en communicatie. De haalbaarheid van een aquathermieproject in een woonwijk hangt af van het aantal bewoners dat wil deelnemen: als particuliere eigenaar of via een woningcorporatie. Het is belangrijk om bewoners een goed voorstel te doen en duidelijk uit te leggen waarom aquathermie een goede oplossing is, om de bewoners te overtuigen.

Sommige bewoners willen graag meebeslissen, anderen willen alleen weten waar ze aan toe zijn. Het helpt om in de oriëntatiefase een wijk in kaart te brengen. Zijn er actieve bewoners in een energiecoöperatie of wijkcomité die je bij het project kunt betrekken? Willen de bewoners meedenken of laten ze dit liever aan anderen over? De participatievorm in de wijk is daarvan afhankelijk.

Zie het thema Stakeholders voor verdere toelichting

Afbeeldingen

Cookie-instellingen