Samenvatting onderzoeksagenda NAT

Een belangrijk onderdeel van de afspraken in de Green Deal Aquathermie is ‘joint fact finding’. Het product dat hierbij hoort is de kennis- en onderzoeksagenda. De onderzoeksagenda geeft weer welke kennisonderwerpen en -vragen in het vizier zijn om de doelen van de Green Deal te halen. Ook beschrijft de agenda hoe bepaalde vragen worden onderzocht en waarom andere vragen nog niet. Het is een momentopname, omdat de energietransitie snelle ontwikkelingen kent.

 

De onderzoeksagenda is een gezamenlijk document van alle partijen van de Green Deal. Per onderzoeksvraag is bepaald hoe urgent de beantwoording is en wie de vraag gaat beantwoorden. Dit is uitgewerkt in de Tabel onderzoeksvragen en -onderwerpen.
 

Veel kennisvragen in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie worden opgepakt in het warmtecollectief WarmingUp. Dit warmtecollectief ontwikkelt direct bruikbare kennis voor collectieve warmtesystemen om deze betaalbaarder, betrouwbaarder en duurzamer te maken, door onder andere aquathermie als bron. WarmingUp leidt tot versnelling van innovaties in de warmteketen, goed voor de toepassing van aquathermie. NAT is daarom overtuigd partner en draagt graag bij met kennisdeling.
Ga naar het nieuwsbericht bij de start van WarmingUp en de samenvatting van het innovatieplan WarmingUP.

 

 

Cookie-instellingen