Configuraties voor aquathermie - De afwegingen boven water

09-07-2020
2140 keer bekeken

In dit onderzoek van onze partij STOWA zijn de technische opties in beeld gebracht met de voor- en nadelen per situatie. Dit resulteert in een beslisboom. Daarnaast zijn voor twee voorbeeldwijken 24 configuraties doorgerekend.

De belangstelling voor aquathermie groeit snel. Woningen, kantoren, scholen en andere utiliteitsgebouwen moeten de komende 30 jaar van het aardgas af en aquathermie is een duurzaam alternatief. Het kan bovendien in een groot deel van de warmtebehoefte voorzien en ontmoet relatief weinig bezwaren. Daarom onderzoeken veel gemeenten, waterbeheerders en energiecoöperaties de mogelijkheden van aquathermie.

Hierbij is het vaak lastig inzicht te krijgen in de technische en economische haalbaarheid van aquathermie voor een gebouw of een wijk. Laat staan deze te vergelijken met andere warmtebronnen. Dit komt mede doordat er bij de toepassing diverse keuzes te maken zijn: Welke waterbronnen zijn bruikbaar? Warmte centraal of decentraal opwerken? Welke temperatuur moet het water krijgen? Hoe slaan we de warmte op? Een combinatie van keuzes noemen we een configuratie.
 

Onderzoek met Beslisboom

In dit onderzoek zijn de technische opties in beeld gebracht met de voor- en nadelen per situatie. Dit resulteert in een beslisboom. Daarnaast zijn voor twee voorbeeldwijken 24 configuraties doorgerekend. Hiermee hebben initiatiefnemers een hulpmiddel in handen om kansrijke opstellingen voor aquathermie te ontdekken en te verkennen. Het webinar van Stowa over dit onderzoek kun je hier terugkijken.

Dit rapport is een bijdrage aan onderzoeksvraag 5.1 van de onderzoeksagenda van NAT.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen