Kennisdeling over ecologische effecten TEO

15-04-2021 365 keer bekeken

Op donderdag 8 april organiseerden Netwerk Aquathermie, WarmingUP en STOWA een webinar over de effecten van het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater op de ecologische waterkwaliteit. Wat zijn de gevolgen?

Bij de toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) koelt het oppervlaktewater af. Dat kan positieve en negatieve gevolgen hebben voor het ecosysteem. Hoe groot zijn de risico’s? Een lastige vraag, omdat er nog maar weinig metingen zijn gedaan zijn bij koudelozingen.
 

Behoefte aan monitoringsprogramma

De sessie heeft veel informatie opgeleverd, maar er ontbreekt ook nog veel kennis. Een pasklaar antwoord op de vraag wat de (risico’s van) positieve en negatieve effecten van koudelozingen zijn is niet te geven. De deelnemers aan het webinar hebben behoefte aan een monitoringprogramma dat ecologische effecten van koudelozingen in kaart brengt.
 

Kennisdeling

Tijdens het webinar zijn drie onderwerpen toegelicht.

Bouwstenen kennisopbouw ecologische effecten – Ida de Groot – Wallast
Op dit moment vinden er vanuit onder andere WarmingUP en STOWA diverse onderzoeken plaats naar de ecologische effecten van koudelozingen. Wat willen we met elkaar bereiken en hoe verhouden deze onderzoeken zich tot elkaar? Ida de Groot-Wallast, senior adviseur bij Deltares schetst hoe de onderzoeken samenhangen en hoe de verschillende onderzoeken kunnen worden ingezet. Aandacht is er onder andere voor de handreiking vergunningverlening koudelozingen.

Van zuurstof tot zoöplankton en zoogdieren: wat weten we al? – Valesca Harezlak
Valesca Harezlak, onderzoeker aquatische ecologie bij Deltares, heeft aan de hand van literatuurstudie onderzocht hoeveel we al weten over de impact van koudelozingen op het ecosysteem. Kort samengevat is er een goede kennisbasis voor de effecten op chemische parameters, maar over biologische onderdelen als macrofauna en zoöplankton is beduidend minder bekend. Valesca deelt haar bevindingen en plaatst deze in perspectief: moet je voor alle soorten in het ontvangende water van de hoed en de rand weten? Ze inventariseert ook kennis en praktijkprojecten om de literatuurstudie te laten uitgroeien tot een kennisdatabase.

Aanpak: van warmtevraag tot vis in het water – Maurice Ramaker
Als partner van de Green Deal aquathermie draagt Waterschap Aa en Maas bij aan de ontwikkeling van kennis en inzicht met betrekking tot de primaire taken van een waterschap. Maurice Ramaker, watertechnoloog bij Aa en Maas ontwikkelde hiervoor een model om te bepalen welke invloed koudelozing heeft op het paaipotentieel van vissen in beken. Zijn model vertaalt dit ook door naar de hoeveelheid warmte die je daarmee vanuit een beek aan de gebouwde omgeving kan leveren en tot hoever de invloed zou kunnen rijken. Op de vraag of aquathermie in een bepaald water mogelijk is, biedt zijn model dus geen eenvoudig antwoord, maar een inschatting van de risico’s én kansen voor specifieke soorten bij onttrekkingen van warmte door het jaar heen. Lees meer over het model en download het rapport.

De opname van het webinar kun je opvragen via een mail naar stowa@stowa.nl.

 

Cookie-instellingen