Submenu

Financieel: Subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen voor aquathermie. Welke relevant zijn, is afhankelijk van de schaalgrootte en de toegepaste technologie.

Subsidie

Kenmerken

Van toepassing voor

Meer informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Fiscaal voordeel voor energiezuinige technieken en duurzame energie (waaronder WKO en warmtepompen). Investeringen in deze technieken kunnen in mindering worden gebracht op de winstbelasting.

Bedrijven

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers (rvo.nl)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Subsidie voor kleine duurzame energie-installaties (waaronder warmtepompen) bij particulieren.

Woningeigenaren

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) (rvo.nl)

SDE++

Subsidie voor stimulering van grootschalige duurzame energieproductie, waaronder aquathermie.

Ontwikkelaars van duurzame opwekinstallaties

CO2-arme warmte SDE++ (rvo.nl)

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidie voor verhuurders en gemengde VvE’s (met eigenaren en huurders) die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan.

Verhuurders en gemengde VvE’

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) (rvo.nl)

Demonstratie energie-innovatie (DEI)

Subsidie voor innovatieve energietechnieken of energieprojecten die voor het eerst in de markt worden toegepast.

Ontwikkelaars van innovatieve concepten

   

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) 

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) is voor ondernemers die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet. En dus al ver zijn met hun plannen. De subsidie helpt hun om versneld te investeren in de aanleg van warmtenetten.     

Ondernemers Warmtenetten Investeringssubdisie (WIS).(rvo.nl)


Naast deze landelijke subsidies zijn er lokale, regionale, nationale en internationale subsidies. Verken per project de mogelijkheden voor een aanvraag. Deze hoeft niet alleen over duurzame energie te gaan. Ook stimulering van ondernemerschap, exportpotentieel, innovatie en demonstratie (DEI-subsidie) kunnen aanleidingen zijn. Ook zijn er fiscale voordelen bij investeren in duurzaamheid.

Een publieke bijdrage hoeft niet altijd uit een subsidiepot te komen. Door doelstellingen te koppelen, kunnen grotere budgetten beschikbaar komen. Bij TEA kunnen bijvoorbeeld beheer- en onderhoudsgelden voor riolering worden aangevuld met een bijdrage voor duurzame energie. Door werkzaamheden te koppelen zijn kostenbesparingen mogelijk.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen