Webinar: Resultaat analyse standaarden voor aquathermie

Maijke Huibers 13-12-2023
49 keer bekeken

 

​​​Doel van de Community of Practice

De community of practice aquathermie verbindt organisaties die bezig zijn met de toepassing van aquathermie. Van geïnteresseerden en beginners tot ervaringsdeskundigen en specialisten, iedereen is welkom. Tijdens de bijeenkomsten ontmoet je collega’s die ook bezig zijn met de realisatie van aquathermie, je wisselt kennis en ervaringen uit en wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Alles draait om kennisdeling: het leren van elkaars praktijkervaringen. Deze kennis benutten we ook voor het aanscherpen en invullen van onze onderzoeksagenda.

 

Voor wie?

De community of practice bestaat uit de hele keten van actoren die bezig is aquathermie in praktijk te brengen: gemeenten, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, netbeheerders, warmtebedrijven, burgerinitiatieven, etc. De community is er voor en door de leden. Dit betekent dat het aan de leden is om bijeenkomsten te initiëren. Vanuit een behoefte om iets te delen of vanuit de behoefte om iets te leren. NAT coördineert de jaarkalender van de community of practice, jaagt aan en faciliteert bij de praktische organisatie.
 

Presentaties en verslagen

In dit webinar presenteert het Netwerk Aquathermie (NAT) samen met Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) het onderzoek naar standaarden rond het toepassen van aquathermie. Uit dit onderzoek komen dertien praktische aanbevelingen voor de ontwikkeling van zulke standaarden.

Het doel van deze aanbevelingen is handelingsperspectief bieden aan de verschillende belanghebbenden en zo bij te dragen aan meer vertrouwen in een bredere toepassing van aquathermie in Nederland.

De term ‘aquathermie’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor het duurzaam verwarmen en koelen van de gebouwde omgeving met water. Hierbij gaat het om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Deze techniek kan een essentiële rol spelen in de warmtetransitie door een alternatief te bieden voor het traditioneel verwarmen van gebouwen met aardgas. Omdat het nog een relatief nieuwe techniek is, is er nog veel in beweging en onzekerheid bij verschillende stakeholders. Dat maakt dat er lange doorlooptijden zijn voor projecten.
 

Kansenshortlist

Door middel van deskresearch, een enquête en een rondetafelsessie heeft NEN een gedragen shortlist met kansen voor standaardisatie opgesteld. Deze kansen zijn uitgewerkt tot praktische aanbevelingen, gecategoriseerd per thema: techniek, juridisch, financieel, impact op de omgeving, organisatie en stakeholders. De aanbevelingen zijn gericht op onder andere:

  • Het actief deelnemen aan normcommissies. In normcommissie zitten belanghebbenden van het desbetreffende onderwerp, zij vertegenwoordigen de belangen.  De normcommissie stelt normen op.  Een norm wordt op basis van consensus vastgesteld. 
  • Het aanpassen van bestaande standaarden. Bijvoorbeeld door aquathermie expliciet op te laten nemen in de NTA 8800 ‘Energieprestatie Gebouwen – Bepalingsmethode’
  • Het opstellen van nieuwe standaarden,  bijvoorbeeld voor Vergunningverlening voor Aquathermie.
  • Het delen van best practices.

Ten slotte is een prioritering gemaakt op basis van haalbaarheid, doorlooptijd en urgentie.

De ontwikkeling van gerichte standaarden voor toepassen van  aquathermie helpt om de enorme potentie van deze techniek te benutten. Met dit rapport van NEN hoopt NAT dat het toepassen van aquathermie gemakkelijker wordt en daarmee bijdraagt aan een versnelling van de warmtetransitie.
 

Toelichting rapport tijdens webinar

Tijdens een webinar op 29 november 2023 hebben NAT en NEN de totstandkoming van het rapport Standaarden voor Aquathermie toegelicht, waarbij is ingegaan op de 13 aanbevelingen die erin zijn beschreven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.