Webinar: Een Waterenergieplan: als onderdeel van het transitiebeleid | 20 april 2023

Maijke Huibers 25-05-2023
290 keer bekeken

In dit webinar van Netwerk Aquathermie in samenwerking met Deltares, de Universiteit Utrecht en Waternet gaan we in op het waterenergieplan als instrument om de verwachte opschaling van aquathermie te reguleren.

In het webinar laten we aan de hand van cases zien hoe een waterenergieplan ontwikkeld kan worden en wat daarvoor nodig is. We bediscussi√ęren wat dat zou betekenen voor het beleid rondom aquathermie. Hoe kunnen we de balans vinden tussen doelen voor de energietransitie en natuur en waterkwaliteit? En hoe zou het waterenergieplan onderdeel kunnen worden van de volgende fase in de warmtetransitie, waarin gemeenten hun transitiebeleid nader uitwerken?

Om antwoorden te geven op deze vragen ging Rutger van der Brugge van Deltares in op het instrument, vertelde Jan Olsman van Waternet over de praktijkervaring en presenteerde Anoeska Buijze van de Universiteit Utrecht de eerste inzichten uit een juridisch onderzoek.

Afbeeldingen

230420 Webinar van netwerk Aquathermie over Waterenergieplan

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen