Webinar: Governance van Aquathermie | 25 maart 2021

Treja Akkerman 01-04-2021
1934 keer bekeken

In dit webinar van Netwerk Aquathermie presenteert Jitske van Popering-Verkerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam (GovernEUR) de resultaten van een onderzoek naar de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen aan een bredere toepassing van aquathermie in de warmtetransitie.

Netwerkpartij Stowa heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar governance-aspecten van aquathermie. Decentrale overheden willen graag, en moeten in sommige gevallen ook, bijdragen aan de energietransitie. De inzet van aquathermie kan hierbij van betekenis zijn. De vraag is welke rollen overheden het best op zich kunnen nemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie. Volstaat een reactieve rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener? Of past een andere rol beter bij de ambities? En wat zijn de consequenties voor de organisatie als je een actievere rol op je neemt? Welke sturingsmodellen horen daarbij?

Jitske van Popering-Verkerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam (GovernEUR) neemt je mee in de opzet van het onderzoek en de resultaten. Ze laat zien welke afwegingen je in welk stadium van de samenwerking in een aquathermieproject kunt maken, welke vragen je met elkaar moet beantwoorden en welke governance-vormen in welke situaties (vaak) kansrijk zijn. Omdat het vinden van een passende governance structuur begint met het voeren van het goede gesprek met elkaar, gaan de deelnemers van het webinar ook in groepjes met elkaar in gesprek.

Interessant voor decentrale overheden die de potentie zien van aquathermie, maar ook zeker geschikt voor andere ketenpartners.
 

Afbeeldingen

210325 - Webinar van Netwerk Aquathermie over Governance Aquathermie

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen