Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

10-06-2022
148 keer bekeken
Aquathermie is technisch een goed ontwikkelde warmtebron. Er zijn al twintig jaar praktijkervaringen opgedaan. Om aquathermie op grote schaal in te kunnen zetten voor de verwarming en koeling van gebouwen is nog wel meer kennis nodig op het gebied van bijvoorbeeld governance en de gevolgen voor de ecologie van het water. Hiervoor werkt NAT met een onderzoeksagenda. 


Onderzoeksagenda NAT

De onderzoeksagenda is het uitgangspunt voor de komende jaren van NAT om vragen voor grootschalige toepassing van aquathermie te beantwoorden. De onderzoeksvragen gaan over governance, juridische onderwerpen, financiering, samenwerking, maatschappelijke business cases en praktijk. De agenda is een levend document: nieuwe inzichten zullen nieuwe vragen opleveren. Veel kennisvragen in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie worden opgepakt in het warmtecollectief WarmingUp.

WarmingUP heeft voor verschillende type aquathermiesystemen voorbeeld kostenberekeningen gemaakt. Hiermee kan een realistische inschatting gemaakt worden van de kosten per geleverde GJ-warmte (kostprijs) en de uitstoot van CO2.

Het resultaat van dit onderzoek moet beleidsmakers en initiatiefnemers ondersteunen in het maken van keuzen voor de toepassing van aquathermie. De randvoorwaarden, uitgangspunten en resultaten zijn beschreven in dit onderzoek. Een bijbehorende spreadsheet geeft meer detail van de totstandkoming van de kostprijs. De berekeningen en achterliggende kengetallen zijn opgesteld in samenwerking met een begeleidingscommissie. In deze begeleidingscommissie waren overheidspartijen, energiebedrijven, kennisinstellingen en adviesbureaus betrokken om de beschikbare kennis en ervaringen te gebruiken in dit onderzoek. De begeleidingscommissie bestaat uit Deltares, HVC, Vattenfall, Eteck, RVO, PBL, TNO, Ennatuurlijk en de gemeente Nijmegen. Tijdens de ontwikkeling van deze kostenberekening is er regelmatig afstemming geweest met de begeleidingscommissie, om de meest representatieve kennis en ervaringen mee te kunnen nemen in dit onderzoek.

WarmingUP heeft in dit onderzoek een tweetal fases doorlopen:

  1. In fase 1 is een basisberekening en gevoeligheidsanalyse opgesteld met als doel het inzichtelijk maken van technische en financiële parameters die een grote impact hebben op de kosten van een aquathermiesysteem. Het belangrijkste resultaat van fase 1 is een gevoeligheidsanalyse in de vorm van een tornadoplot.
  2. In fase 2 zijn gedetailleerde kostenberekeningen opgesteld van 7 realistische aquathermie varianten. Deze kostenberekeningen kunnen als voorbeeld dienen voor beleidsmakers, zodat ze in de toekomst de financiële haalbaarheid van een aquathermiesysteem eenvoudiger kunnen toetsen.

De uitgebreide conclusies zijn in het rapport te lezen.

Download het rapport Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

Download de Excel rekensheet Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.