Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

10-06-2022
295 keer bekeken

WarmingUP heeft voor verschillende type aquathermiesystemen voorbeeld kostenberekeningen gemaakt. Hiermee kan een realistische inschatting gemaakt worden van de kosten per geleverde GJ-warmte (kostprijs) en de uitstoot van CO2.

Het resultaat van dit onderzoek moet beleidsmakers en initiatiefnemers ondersteunen in het maken van keuzen voor de toepassing van aquathermie. De randvoorwaarden, uitgangspunten en resultaten zijn beschreven in dit onderzoek. Een bijbehorende spreadsheet geeft meer detail van de totstandkoming van de kostprijs. De berekeningen en achterliggende kengetallen zijn opgesteld in samenwerking met een begeleidingscommissie. In deze begeleidingscommissie waren overheidspartijen, energiebedrijven, kennisinstellingen en adviesbureaus betrokken om de beschikbare kennis en ervaringen te gebruiken in dit onderzoek. De begeleidingscommissie bestaat uit Deltares, HVC, Vattenfall, Eteck, RVO, PBL, TNO, Ennatuurlijk en de gemeente Nijmegen. Tijdens de ontwikkeling van deze kostenberekening is er regelmatig afstemming geweest met de begeleidingscommissie, om de meest representatieve kennis en ervaringen mee te kunnen nemen in dit onderzoek.

WarmingUP heeft in dit onderzoek een tweetal fases doorlopen:

  1. In fase 1 is een basisberekening en gevoeligheidsanalyse opgesteld met als doel het inzichtelijk maken van technische en financiële parameters die een grote impact hebben op de kosten van een aquathermiesysteem. Het belangrijkste resultaat van fase 1 is een gevoeligheidsanalyse in de vorm van een tornadoplot.
  2. In fase 2 zijn gedetailleerde kostenberekeningen opgesteld van 7 realistische aquathermie varianten. Deze kostenberekeningen kunnen als voorbeeld dienen voor beleidsmakers, zodat ze in de toekomst de financiële haalbaarheid van een aquathermiesysteem eenvoudiger kunnen toetsen.

De uitgebreide conclusies zijn in het rapport te lezen.

Download het rapport Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

Download de Excel rekensheet Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen