Potentie aquathermie berekenen zonder watermeting

15-04-2021
904 keer bekeken

Ekwadraat, lid van het Netwerk Aquathermie, heeft een rekenmodel ontwikkeld dat zonder meting van de watertemperatuur de aquathermiepotentie van oppervlaktewater berekent. Dit rekenmodel is hun in-kind bijdrage aan de Green Deal Aquathermie.

De potentieberekening gebeurt op basis van regionale weerdata. Het model is daarom toe te passen zonder de gemeten watertemperatuur. Het model is geschikt voor ondiepe wateren tot ongeveer vijf meter diep, waarbij de in- en uitstroming minimaal is. Het gaat dan om kanalen, sloten en kleine meren.

De belangrijkste uitganspunten van het model zijn:

  • Natuurlijke opwarming en afkoeling van water wordt in kaart gebracht 
  • Tijdsbesparing doordat langdurig vooraf meten van de watertemperatuur overbodig is
  • Invloed van warmteonttrekking op de watertemperatuur wordt inzichtelijk

Download het rapport Aquathermie - zonder watermeting potentie berekenen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen