Meervoudig verdienen aan aquathermie

23-02-2021
1202 keer bekeken

Het rapport ‘Meervoudig verdienen aan aquathermie’ van AT Osborne gaat over de meervoudige businesscase van het slimme en duurzame warmtenet.

Een warmtenet heeft vier puzzelstukjes:

  • een warmtebron (in dit geval aquathermie)
  • een warmte-koudeopslag (WKO)
  • transport naar gebouwen (leidingen)
  • apparatuur om extra te verwarmen of te koelen (warmtepomp).

Een warmtenet is duurzaam en slim wanneer het op het kruispunt staat van warmte, koude, elektriciteit, vraag, aanbod, opwekking, transport en opslag. Een duurzaam en slim warmtenet levert energie en versterkt meteen de omgeving. Zo’n warmtenet heeft een meervoudige businesscase.

De meervoudige businesscase bestaat uit een reeks puzzelstukjes, zoals WKO’s en zonnedaken. Die kunnen prima op zichzelf staan, en hun financiering is al vaker gedaan. Staan zij sterk en worden zij beter van onderlinge verbinding, dan is ook die verbinding te financieren. Zo groeit een slim en duurzaam warmtenet. Het slimme en duurzame warmtenet ontwikkelt zich modulair, in stappen die initiatiefnemers kunnen zetten met weinig risico. Dat houdt het voor financiers overzichtelijk, want zij hoeven niet in één keer over een complexe en grote investering te oordelen.

Download het rapport ‘Meervoudig verdienen aan aquathermie’

Dit rapport is een bijdrage aan onderzoeksvraag 4.3, 4.4 en 6.1 van de onderzoeksagenda van NAT.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen