TEO via kadeconstructies

18-01-2021
113 keer bekeken
Aquathermie is technisch een goed ontwikkelde warmtebron. Er zijn al twintig jaar praktijkervaringen opgedaan. Om aquathermie op grote schaal in te kunnen zetten voor de verwarming en koeling van gebouwen is nog wel meer kennis nodig op het gebied van bijvoorbeeld governance en de gevolgen voor de ecologie van het water. Hiervoor werkt NAT met een onderzoeksagenda. 


Onderzoeksagenda NAT

De onderzoeksagenda is het uitgangspunt voor de komende jaren van NAT om vragen voor grootschalige toepassing van aquathermie te beantwoorden. De onderzoeksvragen gaan over governance, juridische onderwerpen, financiering, samenwerking, maatschappelijke business cases en praktijk. De agenda is een levend document: nieuwe inzichten zullen nieuwe vragen opleveren. Veel kennisvragen in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie worden opgepakt in het warmtecollectief WarmingUp.

Warmte uit grachten en kanalen kan gewonnen worden via een ingenieus systeem in de kadeconstructie. Tijdens de Dutch Design Week in oktober 2020 werd deze kennis gedeeld. Bekijk de opname van de presentatie en een animatie over energiedamwanden.

Oppervlaktewater bevat genoeg energie om gebouwen te verwarmen. We moeten deze energie dan wel kunnen winnen. Dat kan met warmtewisselaars, die we bijvoorbeeld in de kademuren van de Amsterdamse grachten kunnen inbouwen, of in de damwanden langs de Nederlandse waterwegen. 

Prof. Dr. Ir. David Smeulders van de TU Eindhoven legt in begrijpelijke taal uit wat de voordelen zijn van aquathermie: "Hoeveel energie kunnen we uit water halen en in welke vorm? ... De Rijn bij Lobith afkoelen met 1 graad levert 9,2 Gigawatt op."
 

Video en animatie bekijken en tekst teruglezen

Bekijk hier de video over thermische energie uit oppervlakte, gecombineerd met het voordeel van energiedamwanden en warmtepompen, uitgelegd door Prof. Dr. Ir. David Smeulders. Op de website van onze partner van de Green Deal Aquathermie, Handelmaatschappij Gooimeer B.V., kun je teruglezen wat David Smeulders vertelt en een bekijken hoe energiedamwanden werken (animatie).

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen