Aquathermie in de praktijk: eerste conclusies en inzichten

30-01-2020
2140 keer bekeken

Op basis van de ge√Įnventariseerde projecten tot eind 2019 stelde NAT, in samenwerking met Deltares, enkele eerste conclusies en inzichten op over de bestaande aquathermiepraktijk.

Deze vind je in het document Aquathermie in de praktijk: eerste conclusies en inzichten. Het beschrijft enkele algemene conclusies die we op basis van de tot dan toe beschikbare gegevens uit de inventarisatie hebben kunnen trekken. 

Gedurdende 2020 zal de informatie voor enkele voorbeeldprojecten uit het overzicht verder worden verdiept in opdracht van STOWA. De verwachting is dat dit uitgebreidere onderzoek resulteert in een rapportage over lessons learned op basis van praktijkervaringen met aquathermie. Dat rapport vormt een verdieping op het document met eerste bevindingen en dient eveneens als bouwsteen voor het grotere onderzoeksprogramma Warming-Up

N.B. Netwerk Aquathermie inventariseert doorlopend de regealiseerde projecten aquathermie in Nederland. Bekijk hier onze digitale overzichtskaart met kengetallen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen