Workshop STOWA aquathermie en ecologie

15-11-2019
1944 keer bekeken

Om de gevolgen van aquathermie voor de ecologie van het water in kaart te brengen organiseerde STOWA op 8 oktober een workshop voor het ‘ontwikkelen van een afwegingskader koudelozingen’.

Netwerk Aquathermie werkte hieraan mee.

Het water koelt af als je warmte uit het oppervlaktewater wint. Het geloosde water is dus minder warm. Wat zijn de effecten van dergelijke koudwaterlozingen op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater?

Waterbeheerders willen hierover graag meer duidelijkheid en gingen in de workshop in op de wijze waarop onderzoek naar effecten aangepakt kan worden.

Meer info over deze workshop, het verslag en het onderzoeksvoorstel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen