Workshop STOWA aquathermie en ecologie

15-11-2019
559 keer bekeken
Aquathermie is technisch een goed ontwikkelde warmtebron. Er zijn al twintig jaar praktijkervaringen opgedaan. Om aquathermie op grote schaal in te kunnen zetten voor de verwarming en koeling van gebouwen is nog wel meer kennis nodig op het gebied van bijvoorbeeld governance en de gevolgen voor de ecologie van het water. Hiervoor werkt NAT met een onderzoeksagenda. 


Onderzoeksagenda NAT

De onderzoeksagenda is het uitgangspunt voor de komende jaren van NAT om vragen voor grootschalige toepassing van aquathermie te beantwoorden. De onderzoeksvragen gaan over governance, juridische onderwerpen, financiering, samenwerking, maatschappelijke business cases en praktijk. De agenda is een levend document: nieuwe inzichten zullen nieuwe vragen opleveren. Veel kennisvragen in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie worden opgepakt in het warmtecollectief WarmingUp.

Om de gevolgen van aquathermie voor de ecologie van het water in kaart te brengen organiseerde STOWA op 8 oktober een workshop voor het ‘ontwikkelen van een afwegingskader koudelozingen’.

Netwerk Aquathermie werkte hieraan mee.

Het water koelt af als je warmte uit het oppervlaktewater wint. Het geloosde water is dus minder warm. Wat zijn de effecten van dergelijke koudwaterlozingen op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater?

Waterbeheerders willen hierover graag meer duidelijkheid en gingen in de workshop in op de wijze waarop onderzoek naar effecten aangepakt kan worden.

Meer info over deze workshop, het verslag en het onderzoeksvoorstel.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen