Potentie Thermische Energie uit Afvalwater (TEA), 2018

15-11-2019
2066 keer bekeken

De bureaus Tauw en IF Technology  onderzochten in 2018 in opdracht van Stowa de nationale potentie van Thermische Energie uit Afvalwater.

Het onderzoek was beperkt tot de rioolwaterzuiveringen, persleidingen en rioolgemalen die in beheer zijn bij de waterschappen. Het onderzoek heeft geleid tot een digitale kaart met TEA-bronnen. Deze kan worden geraadpleegd op de TEA-viewer, zie www.stowa.nl/tea.

Van ongeveer 140 gemeenten is ook de warmtepotentie van het gemeentelijk rioolstelsel onderzocht. Deze informatie is bij de gemeenten beschikbaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen