Potentie Thermische Energie uit Afvalwater (TEA), 2018

15-11-2019
497 keer bekeken
Aquathermie is technisch een goed ontwikkelde warmtebron. Er zijn al twintig jaar praktijkervaringen opgedaan. Om aquathermie op grote schaal in te kunnen zetten voor de verwarming en koeling van gebouwen is nog wel meer kennis nodig op het gebied van bijvoorbeeld governance en de gevolgen voor de ecologie van het water. Hiervoor werkt NAT met een onderzoeksagenda. 


Onderzoeksagenda NAT

De onderzoeksagenda is het uitgangspunt voor de komende jaren van NAT om vragen voor grootschalige toepassing van aquathermie te beantwoorden. De onderzoeksvragen gaan over governance, juridische onderwerpen, financiering, samenwerking, maatschappelijke business cases en praktijk. De agenda is een levend document: nieuwe inzichten zullen nieuwe vragen opleveren. Veel kennisvragen in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie worden opgepakt in het warmtecollectief WarmingUp.

De bureaus Tauw en IF Technology  onderzochten in 2018 in opdracht van Stowa de nationale potentie van Thermische Energie uit Afvalwater.

Het onderzoek was beperkt tot de rioolwaterzuiveringen, persleidingen en rioolgemalen die in beheer zijn bij de waterschappen. Het onderzoek heeft geleid tot een digitale kaart met TEA-bronnen. Deze kan worden geraadpleegd op de TEA-viewer, zie www.stowa.nl/tea.

Van ongeveer 140 gemeenten is ook de warmtepotentie van het gemeentelijk rioolstelsel onderzocht. Deze informatie is bij de gemeenten beschikbaar.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen