Nationaal potentieel van aquathermie, 2018

15-11-2019
2442 keer bekeken

CE Delft en Deltares bepaalden in dit onderzoek in opdracht van STOWA, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W het economisch potentieel van TEO.

Economisch potentieel betekent dat het in principe haalbaar is om deze bron van energie te benutten volgens de geldende ‘regels’ van terugverdientijden. Het potentieel van TEA en TED is overgenomen van eerdere publicaties.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen