Handreiking aquathermie, 2018

15-11-2019
2183 keer bekeken

Bureau Rebel heeft in opdracht van STOWA met medewerking van IF Technology en Tauw de Handreiking aquathermie gemaakt. De handreiking beschrijft de stappen die doorlopen moeten worden om een aquathermieproject van de grond te krijgen, van idee tot realisatie.

Aan bod komen financiële, technische, organisatorische en juridische aspecten. Aan dit onderzoek is ook de ‘cockpit aquathermie’ toegevoegd. Dat is een Excel-tool om inzichtelijk te maken welke investeringen en terugverdienmogelijkheden er zijn. In de tool zijn negen business-cases ingevuld. Die verschillen behoorlijk van elkaar. Je kunt een business case kiezen die het dichtst bij je eigen initiatief in de buurt komt. Daarmee kun je een indicatie krijgen of een project haalbaar is.
Download de Handreiking aquathermie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen