SDE++ regeling 2023 is open van 5 september tot en met 5 oktober

31-07-2023 293 keer bekeken

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is bedoeld om duurzame energie-opwek te stimuleren en daarmee CO2-uitstoot te verminderen. De SDE++2023 regeling, die kansen biedt voor aquathermieprojecten, is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

De SDE++ 2023 is van 5 september tot en met 5 oktober open voor aanvragen. Nieuw zijn de ‘hekjes’ voor hoge temperatuurwarmte, lage temperatuurwarmte en moleculen. In de SDE++ zijn thermische energie uit zowel oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) als drinkwater (TED) opgenomen als technieken voor verwarming van de gebouwde omgeving of voor directe levering aan bedrijven.
 

TEO en TED in de regeling

Voor thermische energie uit oppervlakte- of drinkwater (TEO of TED) kan SDE++ subsidie aangevraagd worden met en zonder warmteopslag en/of koudelevering. De koudelevering hoeft niet bemeterd te worden, omdat de subsidie alleen beschikbaar is voor de levering van warmte. De subsidie houdt rekening met het aantal ‘vollasturen’ dat effectief energie wordt geproduceerd. Dat zijn 6.000 vollasturen voor installaties die invoeden op een groot warmtenet waarin de warmtepomp de basislast kan draaien en 3.500 vollasturen voor installaties waarbij de warmtepomp niet in basislast draait. Daarnaast is er de optie om direct warmte te leveren aan afnemers, zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw.
 

TEA in de regeling

Voor thermische energie uit afvalwater (TEA) kan alleen SDE++ subsidie aangevraagd worden voor verwarming van de gebouwde omgeving en niet voor directe warmtelevering aan afnemers. Daarnaast mag de installatie geen gebruik maken van seizoensopslag en/of koudelevering.
 

Warmtepompen

Warmtepompen moeten een thermisch vermogen hebben van minimaal 0,5 MWth en een COP-waarde van minimaal 3,0. Voor de berekening van de COP is de omschrijving veranderd, ook is het gebruik van enkel natuurlijke koelmiddelen als eis opgenomen.
 

Webinar RVO

Op dinsdag 4 juli heeft RVO een webinar gegeven over de komende SDE++ 2023 regeling. In het webinar worden informatie en vragen behandeld over het doel, de methodiek en ervaringen met de SDE++. Kijk het webinar van RVO over SDE++ 2023 terug.
 

Lees meer over SDE++

Netwerk Aquathermie informeert op verschillende plekken op deze website over de SDE++ en de mogelijkheden ervan voor aquathermieprojecten:

Het aanvragen van een SDE++ subsidie vraagt om een goede voorbereiding. Na lezing van de website van RVO kun je met specifieke vragen terecht bij de SDE++ adviseurs van RVO. Meer info via jbruin@aquathermie.nl.
 

Cookie-instellingen