Veel werk verzet door Netwerk Aquathermie

18-07-2023 259 keer bekeken

In de Stuurgroepvergadering van 3 juli is de NAT voortgangrapportage januari-juni 2023 besproken . De rapportage  is onderdeel van de verantwoording richting onze subsidiesverstrekkers en geeft weer welke activiteiten het Netwerk Aquathermie het afgelopen half jaar heeft ondernomen.

Het Netwerk Aquathermie heeft het afgelopen halfjaar niet stilgezeten. In onze voortgangsrapportage is te lezen wat wij het afgelopen half jaar hebben gedaan. Het dashboard januari-juni 2023 licht de belangrijkste punten uit.

  • We zijn druk bezig geweest met het up-to-date houden van de praktijkinformatie op de website: aan de projectenkaart zijn nieuwe projecten toegevoegd en er is een nieuw overzicht van aquathermie initiatieven gepubliceerd.
  • De nieuwe Handreiking aquathermie is gepresenteerd in een webinar. De handreiking is ook beschikbaar als pdf in onze bibliotheek
  • Voor de GAP analyse voor standaarden aquathermie is de inventarisatiefase afgerond.
  • De afgelopen maanden zijn verschillende webinars georganiseerd waaraan veel geïnteresseerden hebben meegedaan.
  • Ons netwerk is uitgebreid met drie nieuwe partners en vele nieuwe online volgers.
  • Onze netwerkpartners en volgers zijn op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven, posts op LinkedIn en artikelen op de website

Download de NAT voortgangsrapportage januari - juni 2023 en check ons bijbehorend dashboard.

 

Cookie-instellingen