Thematafel aquathermie Noord-Holland: kansen voor aquathermie verder brengen in de gebouwde omgeving

03-07-2023 267 keer bekeken

Het Servicepunt Duurzame Energie en de waterschappen in Noord-Holland organiseerden een een 'Thematafel Aquathermie'. Ruim 30 professionals gingen op zoek naar kansen voor aquathermie en ze werkten bestaande kansen verder uit.

Tijdens de thematafel zijn deze onderwerpen besproken:

  • De (on)mogelijkheden van aquathermie in de gebouwde omgeving
    Het Servicepunt Duurzame Energie gaf een presentatie over wat erbij komt kijken om een collectieve kans voor aquathermie te kunnen verzilveren. De kernboodschap was dat het organiseren van de energievraag cruciaal is om een (eventuele) kans voor aquathermie te kunnen benutten.
  • Het haalbaarheidsonderzoek naar aquathermie in Vlieland
    De gemeente Vlieland heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door Ekwadraat om de kansen voor aquathermie te concretiseren. In Vlieland ontstond er interesse naar aquathermie door een aantal koppelkansen. Zo moeten de damwanden in de haven van Vlieland worden vervangen en deze kunnen worden gekoppeld aan een systeem dat warmte onttrekt uit het water. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de omvang van de Wadkabel, de aansluiting van Vlieland op het elektriciteitsnet. Een collectieve oplossing met daarin een rol voor aquathermie zou het elektriciteitsnet kunnen ontlasten, waardoor het uitbreiden van de Wadkabel mogelijk niet nodig is.
  • In gesprek over verschillende casussen – Buikslotermeer (Lieven De Key), Centrumeiland (Eteck), Buurtwarmte Enkhuizen (SED-gemeenten)
    Lieven De Key, Eteck en de SED-gemeenten namen deel aan gespreksrondes waarbij in kleine groepen dieper werd ingegaan op casussen waarbij aquathermie (mogelijk) in de praktijk wordt gebracht. De partijen presenteerden hun casussen: Amsterdam (Buikslotermeer en Centrumeiland) en Enkhuizen (Gommerwijk-West).

Alle presentaties van deze Thematafel Aquathermie kun je downloaden via de website van het Servicepunt Duurzame Energie

 

Cookie-instellingen