Routekaart Energieopslag gepubliceerd

12-06-2023 484 keer bekeken

Op 7 juni is de Routekaart Energieopslag gepubliceerd. Aquathermie wordt hierin genoemd als een van de collectieve warmtebronnen die 'geleidelijk de warmtevoorziening uit fossiele bronnen vervangen'.

Dit rapport van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat brengt in kaart welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, moleculen- en warmteopslag.

Aquathermie wordt genoemd als collectieve warmtebron. In hoofdstuk 6 van het rapport wordt voor de warmteopslag in Nederland de volgende ontwikkeling geschetst: 'Warmtevoorziening uit fossiele bronnen wordt vervangen. Rest- en omgevingswarmte, geothermie, zomerwarmte uit zonthermie, aquathermie en duurzame warmte uit duurzame elektriciteit zullen geleidelijk de warmtevoorziening uit fossiele bronnen vervangen. Om vraag en aanbod te balanceren kan warmte en koude uit deze bronnen opgeslagen worden en op die manier voorzien in de verwarmings- en koelingsbehoefe van Nederland.'

 

Cookie-instellingen