SDE++ subsidie: De kansen voor aquathermie

08-06-2023 520 keer bekeken

De SDE++ subsidie wordt naar verwachting in september 2023 opengesteld. Rowan Benning, verbinder praktijk van het Netwerk Aquathermie, spreekt met Ekwadraat subsidieadviseur Gerard Sijpkens over wat het inhoudt om een SDE++ subsidie aan te vragen en wat de kansen zijn voor aquathermie.

In 2022 heeft Ekwadraat 584 miljoen euro aan SDE++ subsidie aanvragen beschikt gekregen voor haar klanten.
 

Wat is er deze SDE++ subsidieronde anders voor aquathermieprojecten dan de vorige subsidieronde?

De SDE++ subsidie staat in 2023 voor de derde keer open voor aquathermie. De kostenparameters zijn geactualiseerd ten opzichte van de SDE++ subsidie 2022. Er wordt in 2023 rekening gehouden met recente kostenstijgingen van materialen, energie en arbeid. Daarnaast is dit jaar één nieuwe categorie toegevoegd: de lucht-water warmtepomp. In het PBL-eindadvies is geadviseerd om voor de TEO-categorieën die gericht zijn op warmteproductie uit water, de term 'oppervlaktewater' ruimer te interpreteren dan alleen 'natuurlijk oppervlaktewater'.

Met oppervlaktewater wordt een waterbron bedoeld die een vorm van duurzame warmte kan leveren. Het gaat dan om natuurlijk stilstaand of stromend oppervlaktewater, maar ook om een kunstmatige oppervlaktewateropslag (bassin) of een ondergrondse kunstmatige wateropslag waaruit warmte kan worden onttrokken
 

Wat is de grootste uitdaging bij het aanvragen SDE++ subsidie?

Het aanvragen van de subsidie zelf is relatief gemakkelijk. Er is een online portaal met vragen die beantwoord moeten worden en waarin alle benodigde documenten moeten worden geüpload. Zes weken vóór de opstelling van de SDE++ subsidie wordt de regeling gepubliceerd. Deze regeling geeft een goede indicatie van wat in het portaal zal staan.
De voorbereiding van de subsidieaanvraag vereist een stuk meer tijd. Het is dan ook belangrijk om vroeg te beginnen met het voorbereiden van de aanvraag. Hoe vroeg hangt af van de eventuele vergunningen die nodig zijn voor het project. Het is dus belangrijk het proces niet te onderschatten en op tijd te beginnen. Subsidies aanvragen is een vak. Het kan daarom slim zijn om hiervoor, zeker wanneer je voor de eerste keer een subsidieaanvraag indient, een sparringpartner te hebben of expertise in te huren.
 

Hoe schat je de kansen voor aquathermieprojecten in?

In het algemeen verwachten we dat de kansen voor (toekenning van) aquathermieprojecten in de openstelling 2023 zullen toenemen. De reden hiervoor is de introductie van 'hekjes' in de SDE++ openstelling 2023, waardoor subsidieprojecten met een hogere subsidie-intensiteit meer kans hebben om aan bod komen. Ook is de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2. Hierdoor wordt het financieel interessanter, want een groter deel van de onrendabele top van projecten wordt hiermee gedekt. Wel blijft aquathermie binnen het Laag Temperatuur (LT) domein concurreren met andere technieken. Voor LT is in zijn totaliteit 750 miljoen euro gebudgetteerd.
 

Is er een verschil tussen TEO, TEA en TED projecten in het aanvragen en toekennen van de subsidie?

Binnen TEO zijn verschillende deelcategorieën opengesteld waaraan dezelfde technische randvoorwaarden zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de specificaties van de warmtepomp, die een minimale COP-eis heeft. In de SDE++ subsidieaanvraag kan worden gekozen voor TEO-systemen met en zonder warmteopslag. In het PBL document 'Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023' vind je meer informatie over de vier TEO deel-categorieën:

  • Uitsluitend verwarming gebouwde omgeving, met seizoensopslag voor warmte, basislast (6.000 uur) (zie PBL H.4.6)
  • Uitsluitend verwarming gebouwde omgeving, basislast zonder WO systeem (6.000 uur) (zie PBL H.4.7)
  • Uitsluitend verwarming gebouwde omgeving, met seizoensopslag, geen basislast (3.500 uur) (zie PBL H.4.5)
  • Directe toepassing, met seizoensopslag (3.500 uur) (zie PBL H.4.8)


Binnen TEA en TED worden aan het systeem additionele vereisten gesteld, onder andere over het leveren van koude en de toepassing van het warmtegebruik. De vereiste bijlagen met betrekking tot de subsidieaanvraag zijn gelijk aan TEO.

Nb: Deze info is gebaseerde op  de 'regeling 2022'. Mogelijk worden nog wijzigingen doorgevoerd in de aanwijsregeling 2023 die op dit moment nog niet is gepubliceerd.
 

Welke tips geef je iemand die voor de eerste keer SDE++ subsidie aanvraagt?

Op tijd beginnen is echt belangrijk. Als je een vergunning nodig hebt neem dat het aanvragen en verkrijgen van die vergunning mee in je voorbereidingstijd.
Het is slim om je te abonneren op de nieuwsbrief van RVO en je van te voren in te lezen in de RVO handleiding en de regeling van het jaar daarvoor. Zo krijg je een goed gevoel bij wat er allemaal nodig is en gedaan moet worden. Bij vragen kun je contact opnemen met RVO. Zij hebben een team met experts die gespecialiseerd zijn in de SDE++ subsidie.  Wacht hiermee niet tot het laatste moment. Want hoe dichterbij de opening van de regeling, hoe drukker de RVO experts zijn. Een antwoord kan dus even op zich laten wachten.
Naar de website van RVO met meer informatie over SDE++.

 

Cookie-instellingen