NAT publiceert nieuw overzicht met veel aquathermie initiatieven in Nederland

05-06-2023 272 keer bekeken

​​​​​​​Sinds 2021 houdt het Netwerk Aquathermie een overzicht bij van aquathermie initiatieven. De initiatieven bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling: van haalbaarheidsstudie tot realisatiefase. ​​​​​​​Er is nu een nieuw overzicht met nieuwe en verwijderde initiatieven.

Zodra een project is gerealiseerd en warmte of koude levert krijgt het een plek op onze projectenkaart. Op dit moment staan er 123 initiatieven op het initiatievenoverzicht. Het overzicht is gebaseerd op informatie die mensen bij ons aanleveren en openbare informatie zoals nieuwsartikelen, besluiten en beleid van overheden. De lijst laat om die reden niet alle aquathermie initiatieven zien die in Nederland spelen. We verwachten dat er op veel meer plekken wordt gekeken of aquathermie een passend duurzaam alternatief is voor aardgas en om aquathermie in te zetten voor koeling van gebouwen.
 

Kansen voor drinkwaterbedrijven

Het huidige overzicht bevat 123 TEO, TEA en TED initiatieven. Zoals te verwachten is het grootste deel TEO, gevolgd door TEA. TED is de hekkensluiter. Dunea Warmte & Koude (verbonden aan drinkwaterbedrijf Dunea) lijkt als één van de weinige partijen in Nederland bezig te zijn met het ontwikkelen van warmte en koude projecten uit drinkwater. NAT nodigt de andere drinkwaterbedrijven uit ook hun steentje bij te dragen.
 

Grensoverschrijdend

Tot nu selecteerden we de initiatieven op plaatsnaam, zodat een overzicht op alfabetische volgorde ontstaat. Het nieuwe overzicht is gefilterd op gemeente. NAT werkt nauw samen met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Voor hen is het beeld per gemeente juist interessant. En natuurlijk ook voor de gemeenten zelf, want gemeenten zullen weten  welke initiatieven in hun eigen gemeente spelen, maar weten ze ook wat er speelt op het gebied van aquathermie bij de buren? Voor grote wateren zoals de Rijn zal het geen probleem geven als meerdere projecten warmte onttrekken, maar voor kleine bronnen kan dit anders zijn. Het is belangrijk dat hier afstemming over plaatsvindt.
 

Gemeente met initiatieven

Ons overzicht laat zien dat er in totaal in 83 gemeente aquathermie wordt onderzocht op haalbaarheid, in de planvormingsfase zit of op dit moment wordt gerealiseerd. In de gemeente Amsterdam zijn veruit de meeste initiatieven; 16 stuks voor zover bekend bij NAT. 19 gemeente hebben meer dan één initiatief binnen hun grenzen. De gemeenten Arnhem, Den Haag, Nijmegen en Utrecht hebben meer dan twee initiatieven in hun regio actief. 

Mis jij een initiatieven op onze Projectenkaart? Laat het ons weten! Stuur een email naar info@aquathermie.nl

 

Cookie-instellingen