Lancering nieuwe handreiking aquathermie op 12 juni

23-05-2023 197 keer bekeken

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water (samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Alliander, en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten) lanceren een nieuwe online handreiking aquathermie. De lancering vindt plaats op 12 juni tijdens een webinar van 12.30 uur tot 13.15 uur.

Met de nieuwe online handreiking aquathermie willen we de beschikbare tools en kennis voor iedereen die met aquathermie aan de slag wil gemakkelijk toegankelijk maken, van geïnteresseerde bewoner of initiatiefnemer tot waterbeheerder of warmtebedrijf.

Aquathermie, het winnen van warmte of koude uit water om gebouwen te verwarmen of af te koelen, gebeurt al op zo’n 100 plekken in Nederland. Henk Looijen, Netwerk Aquathermie: “Aquathermie kan een forse bijdrage leveren aan de warmtetransitie. Om te kunnen opschalen hebben betrokkenen toegang nodig tot de meest actuele kennis en tools. Er is heel veel beschikbaar, maar dat is soms ook versnipperd. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om alle kennis over het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater én drinkwater samen te brengen in een online handreiking aquathermie.” In de handreiking klik je eenvoudig door naar verschillende fases van een aquathermieproject, naar verdiepende thema’s of naar tools en rapporten.
 

Waterbeheer

Michelle Talsma, programmamanager bij STOWA vult aan: “Als het om warmtewinning uit oppervlaktewater of rioolwater gaat, hebben waterbeheerders vaak een rol bij aquathermie, omdat zij de waterkwaliteitsbeheerder zijn. STOWA heeft in diverse samenwerkingsverbanden onderzoek gedaan naar de impact van aquathermie op het water. We willen dat die kennis goed toegankelijk is voor zowel waterbeheerders als initiatiefnemers.” Deze handreiking is de opvolger van de handreiking aquathermie die STOWA in 2018 publiceerde. Voor wie liever een pdf gebruikt; die wordt ook vernieuwd.

In de handreiking komen naast rapporten en tools ook veel praktijkvoorbeelden aan bod. “Toen wij met het project Warmte uit Water in Zutphen aan de slag gingen met een aquathermieproject, merkten we dat we daar echt behoefte aan hadden”, aldus Bruno Bekhuis van Warmte uit Water. “Daarom wilden we de praktijkkennis die er is graag toegankelijk ontsluiten.”
 

Basis, proces en verdieping

De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

  • Basis - Dit eerste deel wijst mensen, die zich voor het eerst op aquathermie oriënteren, de weg. Wat is aquathermie? En is het handig voor mijn project of wijk?
  • Proces - Het tweede deel omschrijft de verschillende fases van een aquathermieproject, van oriëntatie tot realisatie. Bij iedere fase moet duidelijk worden wie er betrokken zijn, wat het doel is van de fase en welke afwegingen en afspraken de betrokkenen moeten maken.
  • Verdieping - Voor wie er het fijne van wil weten biedt dit derde deel achtergrondinformatie over verschillende thema’s: technisch, financieel, stakeholders, juridisch en impact op de omgeving. Zo lees je hoe een businesscase van een aquathermieproject in elkaar steekt en welke impact op de ecologie kan optreden.

 

Webinar 12 juni

Wil je meer weten over de handreiking? Bekijk het programma en meld je aan voor het webinar “Aquathermie van A tot Z - lancering nieuwe handreiking" op 12 juni van 12.30 tot 13.30 uur.
 

Meer over NAT, STOWA en Warmte uit Water

Het Netwerk Aquathermie (NAT) brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Via deze website en bijeenkomsten van de Community of Practice deelt het netwerk van zo'n 60 partners nieuws, kennis en praktijkervaringen over aquathermie en onderhoudt contact met elkaar. NAT werkt aan positionering van aquathermie als onmisbare bron in de warmtetransitie door samenwerking met organisaties en programma’s zoals het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Stichting Warmtenetwerk, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Branchevereniging Bodemenergie.

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. STOWA verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, maar ook de regionale waterbeheerders onderling. Door de samenwerking van de waterbeheerders binnen STOWA zijn zij samen verantwoordelijk voor de programmering, zetten zij gezamenlijk de koers uit, worden meerdere waterschappen bij één en hetzelfde onderzoek betrokken en komen de resultaten sneller ten goede van alle waterschappen.

Het Warmte uit Water (WuW) initiatief is een pre-concurrentiele samenwerking van Rijkswaterstaat (RWS), Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten (VNR) met als doel de energietransitie te versnellen door inzet van warmte uit oppervlaktewater. RWS is beheerder van de rijkswateren die grote warmtepotentie hebben. Alliander is het moederbedrijf van Liander en Firan die elektriciteits-, gas- en warmtenetten beheren,  en ziet in Aquathermie een middel om grote investeringen in het netwerk te beperken. VNR is een platform en ontmoetingsplaats voor bestuurders van riviergemeenten. Door de proactieve houding denken partijen grip te houden op het water en het netwerk dat ze in beheer hebben, en voor Nederlandse huishoudens en bedrijven de financieel meest aantrekkelijke warmtebron te faciliteren. 

Cookie-instellingen