Onderzoek effecten van koudelozingen op populaties vissen en amfibieën

22-05-2023 245 keer bekeken

STOWA heeft onlangs een literatuurstudie uitgebracht die dieper ingaat op de effecten van koudelozingen op populaties van vissen en amfibieën. Dit kan waterbeheerders helpen met vergunningaanvragen voor het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).

Literatuurstudie

Het blijkt dat het ontstaan van een temperatuurgradiënt als gevolg van een koudelozing van een TEO-installatie kan leiden tot meer robuuste populaties van vissen en amfibieën. Maar plotselinge veranderingen door het aan- of uitzetten van de lozing kunnen juist schadelijk zijn. Ook zijn de periode in het jaar en de omvang van de temperatuurdaling van belang. Allemaal inzichten waarmee initiatiefnemers en vergunningverleners hun voordeel mee kunnen doen.

STOWA en Rijkswaterstaat brachten eerder al een beoordelingskader koudelozingen 1.0 uit om vergunningverleners te helpen in hun afwegingen. Er was echter nog weinig bekend over de effecten van koudelozingen, met name op amfibieën en vissen. De kennis die in dit rapport wordt samengebracht, draagt eraan bij dat het beoordelingskader verder kan verbeteren. Zodat de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater benut wordt op een wijze die bijdraagt, of in ieder geval niet ten koste gaat van een gezond aquatisch ecosysteem.

Resultaten

De effecten van koudelozingen op vissen en amfibieën zijn divers. Generiek kan gested worden dat:

  • lagere temperaturen tot een tragere ontwikkeling van de verschillende levensstadia leiden en hogere temperaturen tot een snellere ontwikkeling,
  • de introductie van een temperatuurgradiënt kan leiden tot meer robuuste populaties.
  • de timing van de koudelozing belangrijk is: door acclimatisatie bereiden de eerdere levensstadia zich voor op een bepaalde temperatuur voor het adulte levensstadia, wat onder andere resulteert in specifieke fysieke kenmerken. Een plotse verandering van STOWA 2023-11 KOUDELOZINGEN, VIS EN AMFIBIEËN warmere naar koudere condities kan daarmee een nadelig effect hebben op de robuustheid van populaties.
  • Koude schokken kunnen zeker in de vroege levensstadia resulteren in (sub-) lethale effecten.

NAT

Netwerk Aquathermie juicht dit onderzoek toe. Kennis over de gevolgen van aquathermie (TEO) voor het waterleven is essentieel voor waterbeheerders om vergunningen te verlenen. Anderzijds zijn vergunningen juist nodig om projecten met aquathermie te realiseren.

 

Lees en bekijk meer over dit onderzoek

Cookie-instellingen