Nieuwe partner NAT: Koninklijke Oosterhof Holman

06-04-2023 177 keer bekeken

Sinds 6 april 2023 is Koninklijke Oosterhof Holman officieel aangesloten als partner bij het Netwerk Aquathermie.

Koninklijke Oosterhof Holman is totaaloplosser van integrale infrastructurele vraagstukken, waarbij innovatie en traditie samenkomen. Aquathermie is een thema dat veel raakvlakken heeft met hun bedrijfscompetenties: ze werken aan duurzame waterbouwkundige constructies, installeren duurzame installaties als warmtepompen, leggen kilometers kabels, leidingen en glasvezel aan en bouwen waterzuiveringsinstallaties.

Aquathermie leeft steeds meer onder hun opdrachtgevers. Zo kijken ze samen met gemeenten naar koppelkansen tussen aquathermie en de vernieuwingsopgave voor binnenstedelijke kademuren. Daarnaast vinden veel van hun werkzaamheden plaats in Friesland, een provincie die de ambitie heeft Europees koploper aquathermie te worden.

Zij zien de potentie van aquathermie, maar zijn zijn er ook van bewust dat er nog veel uitdagingen te overwinnen zijn voordat het een belangrijk onderdeel van hun toekomstige warmte- en koudevoorziening zal worden. Ze zijn lid geworden van het Netwerk Aquathermie omdat samenwerking en kennisdeling essentieel is  om de uitdagingen rondom Aquathermie op te lossen. 

In deze brief is de uitgebreide verklaring terug te lezen.

Meer informatie is op de website van Koninklijke Oosterhof Holman te vinden.

Cookie-instellingen