'Een Waterenergieplan: als onderdeel van het transitiebeleid'

21-04-2023 411 keer bekeken

Samen met Deltares, de Universiteit Utrecht en Waternet organiseerde het Netwerk Aquathermie op donderdag 20 april 2023 een webinar over het waterenergieplan. 

Een waterenergieplan kan een instrument zijn om de verwachte opschaling van aquathermie te reguleren. Het is een ruimtelijk plan, waarin gemeenten en waterschappen de locaties en omvang van de warmtewinningen (koudelozingen) in een gebied van te voren bepalen. In het webinar laten we aan de hand van cases zien hoe een waterenergieplan ontwikkeld kan worden en wat daarvoor nodig is. We bediscussiëren wat dat zou betekenen voor het beleid rondom aquathermie. Hoe kunnen we de balans vinden tussen doelen voor de energietransitie en natuur en waterkwaliteit? En hoe zou het waterenergieplan onderdeel kunnen worden van de volgende fase in de warmtetransitie, waarin gemeenten hun transitiebeleid nader uitwerken?

Om antwoorden te geven op deze vragen ging Rutger van der Brugge van Deltares in op het instrument, vertelde Jan Olsman van Waternet over de praktijkervaring en presenteerde Anoeska Buijze van de Universiteit Utrecht de eerste inzichten uit een juridisch onderzoek.

De opname is hier terug te kijken. 

Er komen ook nieuwe webinars aan, hou hiervoor onze kalender in de gaten. 

Cookie-instellingen