Kabinet stelt €150 miljoen beschikbaar voor versnelling warmtenetten

17-04-2023 177 keer bekeken

Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten zodat bestaande gebouwen van het aardgas af kunnen. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. Gunstig voor aquathermie, want dat wordt vaak via een warmtenet aangeboden.

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient (de ‘onrendabele top’). De subsidie stimuleert warmtebedrijven om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten en is er voor bedrijven die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet, en dus al ver zijn met hun plannen. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (huishoudens en bedrijven met soortgelijk verbruik), kleiner dan 100 kW en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw.
 

Aanvragen vanaf 1 juni

Het maximale subsidiebedrag is € 20.000.000 voor een project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Subsidieaanvragen worden door RVO inhoudelijk beoordeeld op basis van het projectplan. De looptijd van het project is maximaal zeven jaar. Binnen drie jaar na de subsidieverlening moet worden gestart met de fysieke aanleg van het warmtenet. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni, 09.00 uur tot en met 16 december 2023, 17.00 uur.

Cookie-instellingen