Report 'Aquathermal energy in Europe' now also available in English

03-04-2023 561 keer bekeken

In december vorig jaar publiceerden we de inventarisatie van aquathermieprojecten in 12 Europese landen. Omdat kennisdeling zo’n belangrijk onderdeel is van het NAT, hebben we de inventarisatie vertaald zodat mensen die Nederlands niet begrijpen het rapport ook kunnen lezen en ervan kunnen leren.

Per land is gekeken naar hoe het huidige energiesysteem in elkaar zit, wat voor aquathermieprojecten er al zijn en bovenal, wat er te leren valt.
 

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de stand van zaken van aquathermie in Europa ten opzichte van Nederland. De bijbehorende onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Wat gebeurt er in Europa op het gebied van aquathermie en wat is relevant voor Nederland om van te leren?  De informatie is verzameld aan de hand van eerder uitgevoerde onderzoeken, informatie verzameld op internet en input van het NAT-netwerk.

Het Engelse rapport bevat een extra hoofdstuk, gericht op de situatie van aquathermie in Nederland: een korte introductie in het Netwerk Aquathermie, uitleg over het Nederlandse beleid op het gebied van de energietransitie en enkele Nederlandse aquathermieprojecten. Daarnaast is er ook een hoofdstuk met afkortingen toegevoegd.

 

English

In December 2022 we published an inventory study of aquathermal energy projects in 12 European countries in Dutch. For each country, we looked at how the current energy system works, what kind of aquathermal projects are already in place and, above all, what can be learned. Knowledge sharing is an essential activity of NAT, therefore we translated the report tot English, so everyone can read it and learn more about aquathermia.

The research aims to gain insight into the current state of affairs of aquathermal energy in Europe compared to the Netherlands. The associated research question is: What is happening in Europe in the field of aquathermal energy and what is relevant for the Netherlands to learn? The information has been gathered from previous studies, research on the internet and input from the NAT network.

The English report contains an extra chapter, focused on the situation of aquathermal energy in the Netherlands: a brief introduction to the Netwerk Aquathermie, an explanation of Dutch policy in the field of energy transition and some Dutch aquathermal energy projects. There is also an chapter with  abbreviations added.

 

Cookie-instellingen