Collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar

28-03-2023 156 keer bekeken

Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Het doel is bij te dragen aan de aansluiting van 750.000 extra woningen op een duurzaam collectief warmtenet in 2030.

Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieuwe kennis, instrumenten en technieken op voor de toekomstige warmtesystemen in Nederland.

Warming Up keek naar verschillende toepassingen zoals aquathermie, aardwarmte (geothermie), warmteopslag in de ondergrond tot zonthermie of restwarmte van bijvoorbeeld datacenters. Naast de ontwikkeling van slimmere manieren om warmtenetten te ontwerpen, aan te leggen of uit te breiden, werden ook nieuwe samenwerkingsvormen en opschalingsstrategieën ontwikkeld.
 

Van duurzame bron tot ondergrondse warmteopslag en transport

Uit onderzoek van WarmingUP blijkt dat er voor de grootschalige inzet van aquathermie als duurzame bron bij warmtesystemen zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw geen technische belemmeringen meer bestaan. De onderzoekers van WarmingUP ontwikkelden de Design Toolkit, die ontwerpers helpt grotere en complexere warmtenetten te realiseren. Dit helpt gemeenten, warmtebedrijven en andere betrokken partijen om strategische beleidskeuzes en ontwerpplannen te maken.
 

60 Procent van de huizen kan al overstappen op lage temperatuurverwarming

Zestig procent van de Nederlandse woningen is al geschikt voor lage temperatuurverwarming, blijkt uit onderzoek van WarmingUP. Deze huizen kunnen nu al overstappen op een warmtepomp of andere duurzame energiebronnen. Een meetcampagne in 220 woningen heeft laten zien dat je 60 procent van de huizen kunt verwarmen met een maximale aanlevertemperatuur van 55 graden Celsius.

Ook heeft WarmingUP onderzocht hoe je draagvlak vergroot onder bewoners voor warmtenetten en hoe je samenwerkingsverbanden opzet voor een warmtenet tussen bijvoorbeeld bewoners, overheden en warmtebedrijven.
 

Netwerk Aquathermie actief partner

WarmingUP was mogelijk dankzij bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) én zo’n 60 deelnemende bedrijven, overheden en onderzoeksorganisaties die financieel bijdroegen of specifieke expertise of materialen leverden voor kennisontwikkeling. Netwerk Aquathermie heeft als één van de partners bijgedragen aan de kennisdeling van het onderzoeksprogramma.

De opgebouwde kennis van WarmingUP gaat naar een volgende fase waarin doorontwikkeling, validatie en het gebruikersvriendelijker maken van tools centraal staan. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in het Groeifondsprogramma NieuweWarmteNu! en enkele projecten in de MOOI-regeling.
 

Meer lezen over de aquathermieresultaten van WarmingUP?

  • Op de website van WarmingUP vind je meer informatie over de resultaten van het onderzoeksprogramma.
  • De resultaten zijn ook gebundeld in het WarmingUP Magazine. Hierin vind je vanaf pagina 10 een vier pagina’s groot artikel over aquathermie.
Cookie-instellingen