Groot onderzoek van start naar de impact van aquathermie op het waterleven in Sloterplas

21-03-2023 516 keer bekeken

In de Amsterdamse Sloterplas zit genoeg warmte om 30.000 woningen te verwarmen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat aquathermie hier technisch en financieel kansrijk is. Maar er is meer onderzoek nodig.

Onderzoek in Sloterplas

 Als je warmte uit het water haalt blijft er afgekoeld water over. Daarnaast gaat het water door een filter, pompen, buizen en een warmtewisselaar. Het waterschap wil weten wat dit met de ecologie in het water doet. Hiervoor bouwt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een proefinstallatie in de Sloterplas. De ecologische impact wordt onderzocht, waarbij wordt gekeken naar het effect van de weg door het aquathermie-systeem op het waterleven.
 

Meer onderzoekslocaties

Het onderzoek bij de Sloterplas staat niet op zichzelf. Ook Rijnland en Hollands Noorderkwartier doen onderzoek naar effecten van aquathermie op het waterleven. De Provincie Noord-Holland, STOWA en Rijkswaterstaat financieren hier ook aan mee. Alle partijen werken gedurende een periode van drie jaar hierin samen.

 

NAT

Netwerk Aquathermie juicht dit onderzoek in de Sloterplas toe. Kennis over de gevolgen van aquathermie (TEO) voor het waterleven is essentieel voor waterbeheerders om vergunningen te verlenen. Anderzijds zijn vergunningen juist nodig om projecten met aquathermie te realiseren.
 

Lees en bekijk meer over dit onderzoek

 

Cookie-instellingen