Verenigd Koninkrijk ziet grote potentie in warmte uit afvalwater

20-03-2023 166 keer bekeken

Een recent gepubliceerd rapport van KPMG en Thames Water, het grootste waterbedrijf van het Verenigd Koninkrijk en afvalwaterdienstverlener, zet de rol uiteen die warmte van afvalwater zou kunnen spelen bij het koolstofarm maken van dorpen en steden in het hele land.

Het Verenigd Koninkrijk wil versnellen in hun route naar Net Zero, waarbij het energieneutraal maken van de warmtevoorziening als cruciaal wordt gezien. Waterbedrijven hebben een unieke positie om hieraan bij te dragen. Het rapport geeft inzicht in het potentieel en de voordelen en uitdagingen die verbonden zijn aan het ontwikkelen van TEA. Daarnaast beschrijft het een aantal taken die beleidsmakers kunnen uitvoeren, om het gebruik van deze warmtebron tot bloei te brengen in het VK.
 

Huidige situatie

In 2019 kwam bijna een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in het VK door ruimteverwarming en warm water in huizen en gebouwen. Meer dan 23 miljoen huizen zijn op dit moment aangesloten op het gasnet en gebruiken gasboilers voor verwarming. Om de doelstellingen voor Net Zero te halen, moet het  grootste deel van deze verwarmingssystemen vervangen worden in de komende 10 tot 15 jaar.
 

Keuze

Net als in Nederland, is men zich ervan bewust dat de keuze voor een nieuw warmtesysteem wordt be√Įnvloed door verschillende factoren zoals kosten, voorkeur van consumenten en praktische overwegingen. Daarnaast zijn natuurlijk niet alle gebouwen geschikt voor dit type warmtesystemen, Vooral in dichtbevolkte gebieden worden kansen gezien waar andere duurzame bronnen wellicht minder beschikbaar of geschikt zijn. Naar verwacht zouden warmtenetwerken 18 procent van de warmtevraag in het VK kunnen invullen in 2050. Specifiek voor Londen  ligt de verwachte potentie een stuk hoger, namelijk tussen 36-38 procent.
 

Potentiecijfer

Helaas worden in het rapport geen potentiecijfers uitgedrukt in TWh benoemd voor  TEA in het gehele VK. Wel wordt de schatting gegeven dat de afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioleringen van Thames Water de potentie hebben om jaarlijks  te voldoen tot 10 TWh aan verwarmingsvraag. Dit is genoeg om verwarming en warm water te leveren aan ongeveer 1 miljoen huishoudens,  meer dan 20 procent van de totale warmtevraag in Londen.

Download hier het volledige rapport in het Engels Waste Heat Beneath Our Feet.

 

 

Cookie-instellingen