Vooruitblik samenwerking en overdracht NAT

08-02-2023 231 keer bekeken

Eind 2023 stopt Netwerk Aquathermie. We onderzoeken daarom hoe de afronding van NAT en de overdracht van kennis en activiteiten eruit kan gaan zien. In dit nieuwsbericht geven we een korte update over de stand van zaken.

Samenwerkingen opgestart

Het NAT-bureau zet zich in om aquathermie beter te positioneren als bron voor duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving. Daarvoor zoeken we verbinding met organisaties en programma’s. Met de volgende partijen zijn de eerste samenwerkingen verkend:

  • Bodemenergie Nederland: In veel gevallen worden aquathermie en bodemenergie in combinatie toegepast. We willen marktpartijen verenigen en onderzoeken hoe belangen van de aquathermiesector het beste vertegenwoordigd kunnen worden. In maart organiseren we een gezamenlijke sessie met genodigden om dit vorm te geven.
  • Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW): Het doel van NPLW is om gemeenten te voorzien van de juiste kennis en informatie voor uitvoering van de warmtetransitie. We verkennen hoe de opgebouwde kennis van NAT hier een plek kan vinden. Ook gaan we samen optrekken bij de ontwikkeling van nieuwe kennisproducten en organisatie van kennisbijeenkomsten in 2023.
  • Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE): Aquathermie een plek geven in 'dé organisatie van ondernemers in duurzame energie'. Een belangrijke partij om knelpunten voor versnelling en opschaling van aquathermieprojecten te agenderen voor toekomstige wet- en regelgeving. De NVDE wil helpen de samenwerking met Bodemenergie Nederland vorm te geven.
  • Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF): Dit programmateam van waterschappers zet in op meer hergebruik van grondstoffen en energie op afvalwaterzuiveringen. Thermische energie uit afvalwater (TEA) is een thema dat zij graag omarmen. We zoeken uit hoe kennis hier kan landen. In 2023 zullen we samen optrekken bij het organiseren van kennisbijeenkomsten.
     

Vooruitblik 2023

Op 1 februari 2023 is de stuurgroep aquathermie bijgepraat over de eerste gesprekken. De komende maanden zetten we deze lijn door en zoeken we ook de aansluiting met Stichting Warmtenetwerk en Nieuwe Warmte Nu!
In maart vindt de eerste bedrijvensessie met Bodemenergie Nederland plaats. In april wordt de stuurgroep hierover bijgepraat en staan ook de kennisvragen voor aquathermie op de agenda. In mei zijn vervolggesprekken met NPLW en EFGF.
Het doel is om in juni een voorstel voor borging en overdracht te presenteren aan de stuurgroep.

Meer weten of meedenken? Jeroen de Bruin (jbruin@aquathermie.nl) komt graag met je in contact.
 

Cookie-instellingen