Netwerk Aquathermie 2023

01-12-2022 557 keer bekeken

Netwerk Aquathermie werkt in 2023 door aan de ontwikkeling van aquathermie. Het NAT-bureau zet zich in voor het creëren van een gelijk speelveld, verantwoorde toepassing en standaardisatie van aquathermie.

Om aquathermie meerjarig te ondersteunen en marktontwikkeling te stimuleren zoeken we samenwerking met de vereniging Bodemenergie Nederland, het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

In mei 2022 is de Green Deal Aquathermie officieel afgerond tijdens het NAT festival. De afgelopen jaren is het Netwerk Aquathermie opgebouwd en succesvol gebleken in kennisontwikkeling, kennisdeling en stimulering van bekendheid van aquathermie. We zien in de praktijk dat deze duurzame bron al wordt toegepast in 85 (nieuwbouw)projecten en onderzocht bij zo’n 115 initiatieven. Aquathermie is toe aan een volgende fase: het wegnemen van knelpunten en het realiseren van versnelling en opschaling van projecten. In potentie kunnen in 2030 meer dan 200.000 woningeenheden verwarmd en gekoeld worden met aquathermie.
 

Toekomstbeeld NAT

Voor vervolg op de Green Deal heeft het NAT-bureau samen met partners gewerkt aan het Programma Aquathermie. In opdracht van de Stuurgroep Aquathermie is vervolgens een marktanalyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het marktaandeel van de sector. Aan de hand van de bevindingen is een aantal toekomstscenario’s voorgelegd. De Stuurgroep Aquathermie heeft hiertoe in september 2022 besloten dat het NAT zal worden voortgezet in 2023. Uitgangspunt is om naast continuering van kennis- en netwerkactiviteiten op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen waar het thema aquathermie na deze periode kan worden geborgd. De organisaties waar we mee in gesprek gaan zijn de vereniging Bodemenergie Nederland, het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
 

Ons plan voor 2023 

In 2023 werkt het NAT-bureau vol energie verder aan aquathermie door kennisontwikkeling, kennisdeling, leren uit de praktijk en communicatie. We zetten ons concreet in op het wegnemen van knelpunten voor aquathermie en het realiseren van een gelijk speelveld, verantwoorde toepassing en een sterkere verbinding met landelijke en regionale programma’s. Om aquathermie ook na 2023 te ondersteunen en marktontwikkeling te stimuleren worden toekomstige organisatievormen verkend en de benodigde borging georganiseerd. De Stuurgroep Aquathermie heeft zich actief ingezet om de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te maken. Netwerkpartners zullen periodiek gevraagd worden mee te denken en te beslissen in het proces, want samen zorgen we ervoor dat aquathermie doorstroomt!

Download ons Jaarplan 2023

We zijn benieuwd naar uw reactie op de gekozen richting. Heeft u opmerkingen, tips of vragen? Neem dan gerust contact op met Jeroen de Bruin via jbruin@aquathermie.nl

Kijk verder voor meer info:

 

 

Cookie-instellingen