Eteck en Indurio ontwikkelen business case aquathermie voor gemeente Baarn

01-12-2022 192 keer bekeken

De gemeente Baarn heeft onze netwerkpartners Eteck en Indurio opdracht gegeven gezamenlijk een businesscase analyse voor warmtenetten met aquathermie (TEO) als warmtebron uit te voeren. Zo werkt de gemeente aan een gedegen onderbouwing voor zijn wijkuitvoeringsplannen.

Eteck en Indurio beheersen de hele aquathermieketen, zowel ontwerpen als realiseren, van aquathermiebron tot afleveren. Ze hebben veel kennis van en ervaring met aquathermie, bodemopslagsystemen, warmtenetten, warmtepompen en wensen van bewoners.
 

Ketensamenwerking

Netwerk Aquathermie is trots op deze ketensamenwerking binnen ons netwerk. De samenwerking zal van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente Baarn. De samenwerking kan ook bijdragen aan de ontwikkeling en opschaling van aquathermieprojecten en daarmee de energietransitie versnellen.

Cookie-instellingen