Centrale ontsluiting landelijke en regionale data potentie warmte uit water

14-10-2022 331 keer bekeken

Alle regionale en landelijke data over de potenties van het winnen van warmte uit afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater zijn nu centraal ontsloten via de Aquathermieviewer. Dit portal leidt overheden en initiatiefnemers van aquathermieprojecten naar de beschikbare informatie per regio.

De landelijke aquathermieviewer geeft inzicht in de beschikbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). De uitgangspunten en berekeningen in deze viewer zijn generiek voor heel Nederland. De viewer biedt de mogelijkheid een analyse van vraag en aanbod te maken voor een te selecteren gebied.|

Netwerk Aquathermie ziet de viewer als een heel handig hulpmiddel om de mogelijkheden van aquathermie voor een gebied te onderzoeken. Het is een mooi samenwerkingsresultaat van partijen uit het Netwerk Aquathermie. We adviseren altijd vroegtijdig contact op te nemen met de betreffende waterbeheerder als je kansen ziet voor aquathermie!

Cookie-instellingen