Aquathermie stroomt door!

12-10-2022 483 keer bekeken

Netwerk Aquathermie ondersteunt ook in 2023 de ontwikkeling van aquathermie door te werken aan het creëren van een gelijk speelveld, verantwoorde toepassing en standaardisatie van aquathermie.

NAT werkt daarnaast volgend jaar aan een toekomstige samenwerking met Bodemenergie NL en borging van NAT-activiteiten in het Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW). Na 2023 zouden de taken van NAT door hen moeten worden overgenomen. De Stuurgroep Aquathermie heeft hiertoe besloten in zijn vergadering van 28 september 2022.

De afgelopen jaren is het Netwerk Aquathermie opgebouwd en succesvol gebleken in kennisontwikkeling, kennisdeling en stimulering van bekendheid van aquathermie. De stap van bekendheid naar de aquathermiepraktijk met grote projecten moet de komende jaren vorm krijgen om belangrijk bij te kunnen dragen aan de warmtetransitie.
 

Samenwerking en borging

NAT wil een samenwerking aangaan met Bodemenergie NL en gaat hierover in gesprek. De borging van het netwerk, zowel de activiteiten als de netwerkfunctie, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De meerwaarde van het opgebouwde netwerk zit in de samenhang tussen overheid, markt en kennisinstellingen. Deze netwerkfunctie moet geborgd worden aldus het stuurgroepbesluit.

NAT wil daarnaast samen gaan werken met het  Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW) om te zorgen voor borging van netwerkactiviteiten in dit nieuwe overheidsprogramma. Aansluiting bij dit programma draagt bij aan de gemeentelijke afweging van te kiezen warmtebronnen in hun wijkuitvoeringsplannen. Dit kan zorgen voor een positieve ontwikkeling van aquathermie met grootschalige projecten voor verwarmen en koelen.
 

Marktanalyse

In opdracht van de Stuurgroep Aquathermie heeft het netwerkbureau een marktanalyse uitgevoerd. De Stuurgroep heeft het eindrapport vastgesteld en onderschrijft daarmee de conclusies van de marktanalyse. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Aquathermie is volop in de groei en kent een toenemende belangstelling. Verdere ontwikkeling van kennis en standaarden, en het opdoen van ervaringen blijft van groot belang om aquathermie substantieel te laten bijdragen aan de warmtetransitie.
  • Er is behoefte aan een voortzetting van de functie van een landelijk expertbureau voor aquathermie. Samenwerking draagt bij aan het volgen van actualiteiten (nieuws en projecten), vergroten van de bekendheid van aquathermie, ontwikkelen van kennis, uitwisselen van praktijkervaringen en de netwerkfunctie.

 

Aquathermie stroomt door

NAT heeft sinds 2019 enorm bijgedragen aan de bekendheid van aquathermie. De techniek om met warmte uit oppervlakte-, afval- en drinkwater woningen te verwarmen en te koelen is gegroeid van onbekende bron naar kansrijke optie. Deze duurzame bron wordt al toegepast in 85 meestal kleinschalige (nieuwbouw)projecten en onderzocht bij zo’n 115 initiatieven. Aquathermie is toe aan een volgende fase met meer omvangrijke projecten. De ambitie is om in 2030 meer dan 200.000 woningeenheden te verwarmen en te koelen met aquathermie.
 

Cookie-instellingen