Eerste proeftuin aardgasvrije wijken met thermische energie uit drinkwater in Leidschendam

15-09-2022 554 keer bekeken

De gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangt proeftuinsubsidie voor duurzame en betaalbare warmtevoorziening voor woonwijk De Heuvel/Amstelwijk. Dunea Warmte&Koude, partner van het Netwerk Aquathermie, werkt mee aan de ontwikkeling van een collectief, duurzaam en betaalbaar warmtenet voor deze wijk.

Een grote waterleiding van Dunea loopt dicht langs de wijk De Heuvel/Amstelwijk. De thermische energie uit deze leiding is ruim voldoende om de hele wijk te voorzien van duurzame warmte. Het gaat om 453 woningen en negen utiliteitsgebouwen zoals scholen, kinderdagverbllijven en een bibliotheek. Vanuit dezelfde waterleiding levert Dunea Warmte&Koude ook al koude aan winkelcentrum ‘Mall of the Netherlands’.
 

TED met WKO

Het beoogde energiesysteem bestaat uit warmte uit voorgezuiverd rivierwater, een warmte– en koudeopslag (WKO) in de bodem en elektrische warmtepompen. In de zomer wordt warmte uit de rivierwaterleiding van Dunea opgeslagen in de bodem. In de winterperiode wordt de warmte (water) uit de bodem onttrokken en gebruikt als bron voor de warmtepompen. 
 

Eerste TED-proeftuin

Netwerk Aquathermie is blij met deze eerste proeftuin aardgasvrije wijken met thermische energie uit drinkwater (TED). Nadat de proeftuinaanvraag maart jongsleden werd afgewezen, is nu alsnog subsidie toegekend voor dit TED-project. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater zijn namelijk alle drie duurzame waterbronnen voor verwarming en koeling van de gebouwde omgeving. Naast de gemeente Leidschendam-Voorburg en Dunea Warmte&Koude zijn de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest betrokken bij project De Heuvel/Amstelwijk.
 

Meer info

Lees meer over deze nieuwe proeftuin PAW op de websites van

 

Cookie-instellingen