NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

11-07-2022 835 keer bekeken

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. Verschillende duurzame warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie, restwarmte en zonthermie worden ingezet in projecten.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen. Daarnaast komt er een uitgebreid leer- en ontwikkelprogramma om de ervaringen die met deze zogenaamde vliegwielprojecten worden opgedaan breed te delen met toekomstige projecten. De eerste projecten van NWN! starten al in 2023.

Met de goedkeuring van deze aanvraag wordt een enorme impuls gegeven om het gebruik van aardgas voor verwarming versneld af te bouwen tegen acceptabele kosten. Het consortium NieuweWarmteNu! is daarom ook erg blij met deze toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep: “Het reduceren van aardgasimport door het gebruik van duurzame warmte is alleen maar urgenter geworden. De projecten van NWN! gaan zorgen dat er veel meer woningen en bedrijven onafhankelijk worden van aardgas in de komende jaren. Bovendien versterkt het de Nederlandse economie en leidt het tot een aanzienlijke CO2-reductie”.
 

Goedgekeurde projecten met aquathermie

In de goedgekeurde projecten worden verschillende duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie ingezet. Aquathermieprojecten worden uitgevoerd in Heeg, Deventer en Gorinchem. Er zijn ook diverse vormen van eigendom en beheer opgenomen, waarbij soms warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer zijn en in andere projecten gemeenten of een lokale wijkcoöperatie. Samen werken de verschillende partijen in het consortium NWN! aan de versnelling van de inzet van duurzame collectieve warmte systemen. Naast de 12 duurzame collectieve warmtesystemen die NWN! in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw gaat realiseren, worden nog 6 innovaties in de praktijk gedemonstreerd zoals grootschalige seizoensopslag van warmte. Door niet gebruikte warmte in de zomer op te slaan kunnen duurzame warmtebronnen nog effectiever worden ingezet.
 

Breed consortium

Het NWN! consortium bestaat uit op dit moment uit de volgende partijen:

  • warmtebedrijven (Eneco, Ennatuurlijk, Essent, HVC, SVP en Vattenfall)
  • partijen die werken aan energie uit de ondergrond (EBN, Equans, Huisman en Shell)
  • partijen die werken aan energie uit water (NWB Bank en verschillende waterschappen)
  • gemeenten (Den Haag, Groningen, (Metropoolregio) Amsterdam, Rotterdam en Utrecht)
  • provincies (Gelderland, Limburg en Zuid-Holland)
  • brancheorganisaties (Bodemenergie Nederland, Geothermie Nederland, Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie
  • koepelorganisaties van energiecoöperaties (EnergieSamen en Energie van Utrecht),
  • Warmtenetwerk Westland (enkele tuinders, HVC, Capturam en gemeenten Westland en Midden-Delfland) en Warmte Samenwerking Oostland (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer)
  • kennisinstellingen (Deltares en TNO)
  • ministeries van Economische Zaken en Klimaat (penvoerder) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Projecten en innovaties in NieuweWarmteNu!

Project
Aanvrager

Warm Heeg *

Stichting Warm Heeg

WarmteStad

Warmtestad, Gemeente Groningen

Open warmtenet Delft (OWD)

NetVerder

Slim Warmtenet Zandweerd *

Gemeente Deventer

Malburgen-Oost Arnhem

Vattenfall

Nazareth-Limmel

Ennatuurlijk

Warmte volloop HAL

Gemeente Den Haag, Eneco

Warmtenet Gorinchem *

N.V. HVC

Aardwarmtecluster Wilgenlei

Agro-Energy

Rotterdam-Noord

Eneco, Gemeente Rotterdam

Middenbeemster

Stadsverwarming Purmerend

Warmtenet Westland

Capturam

* In deze projecten wordt aquathermie ingezet.
 

Innovatie (demonstratieproject)
Partijen

Design Toolkit Warmtenetten

TNO, Deltares, Eneco, Vattenfall

Hoge Temperatuur Opslag Rotterdam

Eneco, Shell, KWR, TNO, Deltares

Betaalbare en betrouwbare grondwater-putten voor Hoge Temperatuur Opslag

Deltares KWR, Hajtjema, Eneco, TUD

Demonstratie Eavor Loop

Eavor, Ennatuurlijk, EBN

Composiet Putverbuizing

Huisman Geo, TNO

Data gedreven optimalisatie aardwarmte systemen (‘digital twin’)

TNO, Equans, HAL

 

Cookie-instellingen