Zelf aan de slag om kosten van een aquathermiesysteem te berekenen

04-07-2022 558 keer bekeken

Beleidsmakers, warmtebedrijven en initiatiefnemers, die aquathermie willen toepassen, kunnen nu een realistische inschatting maken van de kosten per geleverde GJ-warmte en de uitstoot van CO2 voor hun aquathermiesysteem. WarmingUP heeft gedetailleerde kostenberekeningen opgesteld.

De kostenberekeningen van zeven realistische aquathermiesysteemvariantenkunnen kunnen gebruikt worden als referentie voor een nieuw te bouwen aquathermiesysteem.

“Kosten zijn een belangrijk aspect voor de verdere versnelling en opschaling van aquathermiesystemen,” aldus Anton de Fockert, Deltares. “Met het rapport en de spreadsheet kun je als specialist zelf aan de slag om de kosten te berekenen voor je eigen aquathermiesysteem om een gedetailleerd kosteninzicht te krijgen. Zo kunnen energieregisseurs, beleidsmakers en initiatiefnemers deze duurzame bron goed meenemen in hun energiestrategie en de financiële haalbaarheid toetsen.” De randvoorwaarden, uitgangspunten en resultaten zijn beschreven in het rapport.

De bijbehorende spreadsheet geeft meer detail van de totstandkoming van de kostprijs. In deze rapportage is een kostprijs bepaald voor een aquathermieconcept, dat wil zeggen: een aquathermiesysteem, een opslagsysteem (WKO) en een opwaarderingssysteem (warmtepomp). Het warmtenet is buiten beschouwing gelaten in deze kostenberekening.
 

Bundeling van verschillende expertises uit de warmteketen en doeleinden

Bundeling van verschillende expertises uit de warmteketen en doeleinden liggen aan de grondslag van deze kostenberekeningen. De berekeningen en achterliggende kengetallen zijn opgesteld door de adviesbureaus IF Technology en Techniplan in samenwerking met een begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie bestond uit Deltares, HVC, Vattenfall, Eteck, RVO, PBL, TNO, Ennatuurlijk en de gemeente Nijmegen. Tijdens de ontwikkeling van deze kostenberekening is er regelmatig afstemming geweest met de begeleidingscommissie, om de meest representatieve kennis en ervaringen mee te kunnen nemen voor de berekeningen.

Wil je een kosteninschatting maken van je eigen aquathermiesysteem? Download dan het rapport en de spreadsheet. WarmingUP ontvangt graag feedback over de producten.

Download het rapport Gedetailleerde kostenberekening aquathermie
Download de bijlage Kostenberekening varianten en scenario’s (spreadsheet)
 

Cookie-instellingen