Ontwikkeling nieuwe fase aquathermie - Doe mee!

22-06-2022 308 keer bekeken

De Green Deal Aquathermie is 14 mei 2019 getekend en na drie jaar op 12 mei 2022 succesvol afgesloten met een prachtig NAT festival. Tijdens dit evenement is gevierd wat het Netwerk Aquathermie gezamenlijk heeft bereikt en is de volgende fase van meer realisatie van aquathermieprojecten gemarkeerd.

De komende maanden onderzoekt het Netwerk Aquathermie het mogelijke vervolg van NAT. Meer kennis en ervaring opdoen, branchevereniging starten, diverse opties liggen voor en worden uitgewerkt. In deze volgende fase is het weer van groot belang dat huidige organisaties van het Netwerk Aquathermie zich inzetten om het potentieel van aquathermie daadwerkelijk te gaan benutten. We verwelkomen uiteraard ook graag nieuwe organisaties bij NAT.
 

Overbruggingsperiode NAT

Om geen momentum te verliezen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd een overbruggingsperiode tot het eind van het huidige kalenderjaar te financieren voor het NAT. De overbruggingsperiode benutten we om in het najaar van 2022 een helder programma te hebben met een concreet voorstel over de voortzetting van NAT en een grote groep organisaties die zich hieraan committeert. Hiervoor worden alle organisaties die belang hebben bij het vervolg van Netwerk Aquathermie uitgenodigd zich opnieuw te binden.
 

Meedoen?

Als je interesse hebt om mee te denken en te doen, neem dan contact met ons op.

Cookie-instellingen